Welkom

U bent beland op de website van Gemeentebelangen, hartelijk welkom. Gemeentebelangen is de onafhankelijke en lokale partij binnen de gemeente Waadhoeke. Door een fusie van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en een deel van Littenseradiel ontstaat per 1-1- 2018 deze nieuwe gemeente.

Daarin wil Gemeentebelangen dé verfrissende partij zijn, uw belang dienen!

Deze 50 kandidaten staan klaar om dit voor u te gaan doen.

 

Van links naar rechts zijn dit de eerste 10 kandidaten: Sjoerd van der Vaart, Kees Arendz, Adrie Weiland, Anita Mast, Herre Hof, Klaas Rodenburg, Pieter Kingma, Douwe Kamstra, Bouwe van der Veer en Albert Stuulen.

 


 

Bij een nieuwe start hoort een nieuw logo.

  • door een sterke “G” in het midden te plaatsen, komt Gemeentebelangen midden in het politieke landschap;
  • de “G” staat natuurlijk voor Gemeentebelangen;
  • een pijl omhoog: sterk, krachtig, ambitieus, groei;
  • de kleur groen is een kleur voor de landbouw en de natuur;
  • door het plaatsen van een blauwe baan om dit gebied ontstaat het Wad, de kleur van de Waddenzee.

 


 

Dit zijn de mensen die nu voor Gemeentebelangen in Franekeradeel en Menameradiel lokaal beleid uitvoeren en die vanaf 2014 veel items en projecten realiseerden.

Van links naar rechts:
Sjoerd v.d. Vaart, Pieter Kingma, Willem Roersma, Kees Arendz, Anita Mast, Liesbeth Terpstra, Klaas Rodenburg, wethouder Lute Pen, Douwe Kamstra, wethouder Joop Bekkema, Herre Hof en Piet Drost

 


 

Gemeentebelang Franekeradeel en Gemeentebelangen Menaldumadeel dragen beide al een jarenlange bestuursverantwoordelijkheid, respectievelijk 45 en 25 jaar. In beide gemeenten waren zij de laatste 8 jaren de grootste partijen met elk 5 raadsleden en een wethouder. Mede daardoor was en is er sprake van veel initiatief en degelijk beleid. Er zijn mooie en positieve zaken gerealiseerd.

Intussen zijn deze partijen gefuseerd en gaan zij verder onder de naam ‘Gemeentebelangen’.

Gemeentebelangen is een vertegenwoordiging van de plaatselijke bevolking, inmiddels ook vanuit het Bildt en Littenseradiel, en staat daar met een luisterend oor en uitleg middenin.

volg ons op:
www.gemeentebelangen.frl
facebook.com/GBWaadhoeke
twitter.com/GBWaadhoeke