Welkom

Welkom op de site van Gemeentebelangen.

Door een fusie van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en een deel van Littenseradiel ontstaat er per 1-1- 2018 de nieuwe gemeente ‘Waadhoeke’.

Daarin wil Gemeentebelangen dé verfrissende partij zijn, uw belang dienen!

De volgende 50 kandidaten staan klaar om dit voor u te gaan doen:

nr. naam woonplaats
1 Kamstra, Douwe Franeker
2 Mast, Anita Menaam
3 Arendz, Kees Dronryp
4 Hof, Herre Franeker
5 Weiland, Adrie Minnertsga
6 Rodenburg, Klaas Franeker
7 Stuulen, Albert Deinum
8 Vaart, Sjoerd van der Franeker
9 Veer, Bouwe van der Winsum
10 Kingma, Pieter Dronryp
11 Roersma, Willem Deinum
12 Kromkamp, Sybrig Franeker
13 Plantinga, Jannetta St.-Jacobiparochie
14 Pen, Lute Dronryp
15 Jansen, Erik Berltsum
16 Douma, Marian St.-Annaparochie
17 Lodewijk, Theo Franeker
18 Hovenga, Minne Marsum
19 Terpstra, Liesbeth Franeker
20 Tolsma, André Dronryp
21 Waard, Jan de Ried
22 Ynema, Lieuwe Ingelum
23 Schepen, Kobus van Bitgum
24 Terpstra, Hedzer Bitgummole
25 Baarda, Tjeerd Marsum
26 Flapper, Auke Berltsum
27 Stok, Corina Boksum
28 Bekkema, Joop Schalsum
29 Boer, Tineke de Menaam
30 Cats, Jacob Menaam
31 Douma, Sebastiaan Franeker
32 Drost, Piet Menaam
33 Duinen, Piet van Franeker
34 Groothoff, Siebe Dronryp
35 Kuiper, Wietse Franeker
36 Kuipers, Haintje Spannum
37 Vries, Ruurd de Menaam
38 Sytsma, Sytze Zweins
39 Leyenaar, Sietse Dronryp
40 Rombout, Andries Johan Franeker
41 Sytema, Herman Wier
42 Wiersma, Atte Franeker
43 Tanja, Gerard Menaam
44 Ynema, Johnny Berltsum
45 Vries, Angelique de Menaam
46 Metselaar, Wil Franeker
47 Buwalda, Oane Berltsum
48 Sträter, Cees Dronryp
49 Boer, Johannes de Deinum
50 Kuperus, Folkert Franeker

 

Van links naar rechts zijn dit de eerste 10 kandidaten: Sjoerd van der Vaart, Kees Arendz, Adrie Weiland, Anita Mast, Herre Hof, Klaas Rodenburg, Pieter Kingma, Douwe Kamstra, Bouwe van der Veer en Albert Stuulen.

 


 

Bij een nieuwe start hoort een nieuw logo.

  • door een sterke “G” in het midden te plaatsen, komt Gemeentebelangen midden in het politieke landschap;
  • de “G” staat natuurlijk voor Gemeentebelangen;
  • een pijl omhoog: sterk, krachtig, ambitieus, groei;
  • de kleur groen is een kleur voor de landbouw en de natuur;
  • door het plaatsen van een blauwe baan om dit gebied ontstaat het Wad, de kleur van de Waddenzee.

 


 

Dit zijn de mensen die nu voor Gemeentebelangen in Franekeradeel en Menameradiel lokaal beleid uitvoeren en die vanaf 2014 veel items en projecten realiseerden.

Van links naar rechts:
Sjoerd v.d. Vaart, Pieter Kingma, Willem Roersma, Kees Arendz, Anita Mast, Liesbeth Terpstra, Klaas Rodenburg, wethouder Lute Pen, Douwe Kamstra, wethouder Joop Bekkema, Herre Hof en Piet Drost

 


 

Gemeentebelang Franekeradeel en Gemeentebelangen Menaldumadeel dragen beide al een jarenlange bestuursverantwoordelijkheid, respectievelijk 45 en 25 jaar. In beide gemeenten waren zij de laatste 8 jaren de grootste partijen met elk 5 raadsleden en een wethouder. Mede daardoor was en is er sprake van veel initiatief en degelijk beleid. Er zijn mooie en positieve zaken gerealiseerd.

Intussen zijn deze partijen gefuseerd en gaan zij verder onder de naam ‘Gemeentebelangen’.

Gemeentebelangen is een vertegenwoordiging van de plaatselijke bevolking, inmiddels ook vanuit het Bildt en Littenseradiel, en staat daar met een luisterend oor en uitleg middenin.

volg ons op:
www.gemeentebelangen.frl
facebook.com/GBWaadhoeke
twitter.com/GBWaadhoeke