Welkom

Welkom op de site van Gemeentebelangen.

Door een fusie van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en een deel van Littenseradiel ontstaat er per 1-1- 2018 de nieuwe gemeente ‘Waadhoeke’.

Daarin wil Gemeentebelangen dé verfrissende partij zijn, uw belang dienen!


Bij een nieuwe start hoort een nieuw logo.

  • door een sterke “G” in het midden te plaatsen, komt Gemeentebelangen midden in het politieke landschap;
  • de “G” staat natuurlijk voor Gemeentebelangen;
  • een pijl omhoog: sterk, krachtig, ambitieus, groei;
  • de kleur groen is een kleur voor de landbouw en de natuur;
  • door het plaatsen van een blauwe baan om dit gebied ontstaat het Wad, de kleur van de Waddenzee.

 

 

Dit zijn de mensen die nu voor Gemeentebelangen in Franekeradeel en Menameradiel lokaal beleid uitvoeren en die vanaf 2014 veel items en projecten realiseerden.

Van links naar rechts:
Sjoerd v.d. Vaart, Pieter Kingma, Willem Roersma, Kees Arendz, Anita Mast, Liesbeth Terpstra, Klaas Rodenburg, wethouder Lute Pen, Douwe Kamstra, wethouder Joop Bekkema, Herre Hof en Piet Drost

volg ons op:
www.gemeentebelangen.frl
facebook.com/GBWaadhoeke
twitter.com/GBWaadhoeke


 

Gemeentebelang Franekeradeel en Gemeentebelangen Menaldumadeel dragen beide al een jarenlange bestuursverantwoordelijkheid (resp. 45 en 25 jaar). In beide gemeenten waren zij de laatste 8 jaren de grootste partijen (met elk 5 raadsleden en een wethouder). Mede daardoor was en is er sprake van veel initiatief en degelijk beleid. Er zijn mooie en positieve zaken gerealiseerd.

Intussen zijn deze partijen gefuseerd en gaan zij verder onder de naam ‘Gemeentebelangen’.

Gemeentebelangen is een vertegenwoordiging van de plaatselijke bevolking, binnenkort ook in het ‘oude’ het Bildt en Littenseradiel en staat daar met een luisterend oor en uitleg middenin.