Laatste werkbezoeken: AZC en Politie in St.-Anne

Afgelopen maandag was een groot aantal afgevaardigden van Gemeentebelangen op pad voor werkbezoeken in Sint Annaparochie aan het bureau van Politieteam Noordwest-Fryslân en het asielzoekerscentrum (AZC) van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Op het politiebureau gingen Lute Pen, Jannetta Plantinga, Herre Hof, Adrie Weiland, Douwe Kamstra, Liesbeth Terpstra, Pieter Kingma en Kees Arendz in gesprek […]

Lijsttrekker Douwe Kamstra gastdocent op AMS

De Anna Maria van Schurmanschool houdt op 21 november aanstaande voorverkiezingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen in Waadhoeke. Als voorbereiding op deze verkiezingen zijn de lijsttrekkers uitgenodigd om als gastdocent een les Gemeentepolitiek te verzorgen voor alle TL en Havo leerlingen. Ook zijn deze leerlingen aanwezig tijdens de debatavond van 20 november aanstaande in de AMS. Alle […]

Het Dekkingsplan 2.0 van Brandweer Fryslân

Afgelopen woensdag presenteerde Brandweer Fryslân haar Dekkingsplan 2.0 tijdens een raadsinformatieavond voor de raadsleden van de gemeenten Franekeradeel, Harlingen, het Bildt en Menameradiel. Kees Arendz en Pieter Kingma vertegenwoordigden die avond Gemeentebelangen. Na een korte introductie gaf een aantal vrijwillige brandweerlieden demonstraties en uitleg bij verschillend materieel.   Daarna werd Dekkingsplan 2.0: Samen Paraat gepresenteerd: […]