De week van de Mooie Paal

image_pdfimage_print

In dit bericht besteden we aandacht aan waar we vorige week zoal mee bezig zijn geweest.

Het begon vorige week dinsdag met een raadbijeenkomst over de FUMO, de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing. Vertegenwoordigers van de FUMO hebben de raadsleden voorzien van informatie over de begroting, de begrotingswijziging en de kaderbrief. Na deze presentatie was er ruimte voor plenair gesprek en discussie.

Die donderdag waren er o.a. dorpsbelangvergaderingen in Winsum en Wjelsryp. Adrie Weiland was voor ons aanwezig in laatstgenoemd dorp.

 

Even verderop was Kees Arendz aanwezig bij de vergadering van Dorpsbelang Winsum.

 

Vrijdagmiddag werd in Oudebildtzijl de eerste Mooie Paal onthuld. Herre Hof en Kees Arendz waren hierbij aanwezig.

 

Bekijk ook dit artikel over de onthulling op lc.nl.

‘s Avonds was Herre Hof nog aanwezig bij de vergadering van Plaatselijk Belang Minnertsga. Op de agenda stond o.a. het punt over het behoud van de huisartsenpraktijk aldaar. Het was dan ook een volle bak in MFA de Doarpsfinne.