Coalitie houdt zich niet aan eigen begrotingsregels!

image_pdfimage_print

Ondanks een tegenvaller van 1,9 miljoen op het sociaal domein en een begrotingsoverschot dat van 1,3 miljoen euro terugviel naar nihil, waren de coalitiepartijen toch tevreden met de begroting. Ook lapten zij de eigen begrotingsregels aan hun laars door de volledige bestedingsruimte in te vullen met structurele wensen, terwijl 50% het afgesproken maximum is. Ook vonden zij het nodig om een greep in de (te lage) Algemene Reserve te doen om voor ruim 1 miljoen euro aan incidentele wensen in te vullen. Afspraak is om een minimale Algemene Reserve aan te houden van 15 miljoen Euro. De reserve komt nu ruim onder de 14 miljoen euro. Gemeentebelangen stemde tegen de begroting, nadat het amendement tot temporiseren door de coalitie verworpen was.