Vragen gesteld m.b.t. veiligheid scholen Onderwijsgroep Fier (nu Elan)

Gemeentebelangen heeft in de raadvergadering van 6 december 2018 vragen gesteld aan het college over de veiligheid van de scholen van Onderwijsgroep Elan.

Op de agenda van de raad stond o.a. de goedkeuring van de jaarrekening 2017 van Onderwijsgroep Fier (nu opgegaan in Onderwijsgroep Elan). In de jaarrekening aangegeven: bij zeven scholen vormen de cv-leidingen een bijzonder risico omdat ze in zeer slechte staat verkeren.

De fractie van Gemeentebelangen vindt dit een zorgelijke situatie en heeft de volgende vragen aan de wethouder gesteld:

1. Betreft dit ook scholen in onze gemeente?
2. Bestaat dit bijzonder risico nog steeds?
3. Als dit risico nog steeds bestaat. Hoe gaat is het risico dat er een incident gebeurd opéén van de scholen?
4. Welke acties gaat de wethouder ondernemen?

De wethouder heeft bij de beantwoording van de vragen aangegeven: het onderhoud is de verantwoordelijkheid van de onderwijsgroep. Maar de wethouder gaat bij de onderwijsgroep navragen wat de huidige stand van zaken is en komt hier mee terug naar de gemeenteraad.

One thought on “Vragen gesteld m.b.t. veiligheid scholen Onderwijsgroep Fier (nu Elan)

  1. Vraag me af op welke wijze de leidingen een bijzonder risico vormen. Zijn ze doorgeroest, staan ze op knappen, asbesthoudende isolatie…..?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *