1

Laatste dag voor Lute Pen als Wethouder in Menameradiel

(V.l.n.r.: Douwe Hiemstra, Kees Arendz, Piet Drost, Anita Mast, Lute Pen en Willem Roersma)

Vandaag was de laatste werkdag voor Lute Pen. Voor Gemeentebelangen Menaldumadeel is Lute 7 jaar raadslid geweest en 17 jaar wethouder in gemeente Menameradiel.

Over enkele dagen valt het doek voor deze gemeente. Per 1 januari a.s. gaan we verder in gemeente Waadhoeke, zoals u weet.

Een aantal bestuurs- en raadsleden van Gemeentebelangen Menaldumadeel kwam nog één keer bij de wethouder op de koffie om even later met elkaar de deur van het gemeentekantoor achter hem te sluiten.

Ook vanaf deze plek danken we Lute voor zijn jarenlange inzet voor gemeente Menameradiel en Gemeentebelangen Menaldumadeel.

 

Fractievoorzitter Piet Drost overhandigt wethouder Pen een presentje als dank voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente en de partij.
Sloop aardappelloodsen Berltsum afgerond

Op dinsdag 29 augustus jl. zijn de sloopwerkzaamheden van de voormalige aardappelloodsen aan de Mulseleane in Berltsum afgerond. Met de sloop van deze gebouwen is een vervolg gegeven aan de sanering van een aantal – in ruimtelijke zin – minder fraaie locaties in Berltsum.

Eerder werd het voormalige veilingterrein al gesaneerd. De sloopwerkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemersbedrijf Jansma en Van Dijk BV uit Buitenpost. De gemeente werkt momenteel aan een ontwerp voor de herinrichting van het gebied.

(Uit Ynformaasje nr. 16 2017)

Op de foto de overhandiging van de laatste steen van de voormalige loodsen door Rudy Jansma (aannemersbedrijf Jansma) aan wethouder Lute Pen.
Wethouder Pen opende onlangs Schoolplein 14

Foto: OBS De Cingel

 

Vrijdag 21 juli is bij de OBS De Cingel te Menaam het Schoolplein 14 door wethouder Pen samen met de oudste en de jongste leerling van de school geopend.

Door Ziggo was het financieel mogelijk gemaakt het schoolplein om te bouwen naar een zgn. Schoolplein 14 van de Cruyff Foundation. Een Plein 14 heeft als doel alle leerlingen uit het primair onderwijs structureel uit te dagen om met elkaar te spelen en te sporten.

Op het schoolplein zijn lijnen en kleurvakken (coatings) aangebracht zoals een speelcirkel, een stukje atletiekbaan, een ludieke basket enz.
Gezien het enthousiasme waarmee het plein na de opening in gebruik is genomen moet het zeker lukken.

Op het schoolplein gelden de 14 regels van Johan Cruijff. Gedragsregels waar iedereen zich aan moet houden en elkaar op aan kan spreken. De regels staan vermeld op het zgn. 14-regelbord dat op het schoolplein is aangebracht.

Het plein is open tot zes uur ’s avonds. In de weekends – om de bekende vernielreden – helaas niet.
Treinstations Deinum en Dronryp: aantal stops blijft gelijk

Station Dronryp – bron: Omrop Fryslân, Aise van Beets

Eind vorig jaar zegde wethouder Lute Pen toe dat het college van Menameradiel zich zou inzetten om een goede dienstregeling voor Dronryp en Deinum te behouden. Dit n.a.v. een raadsbreed gesteunde motie. Ook in Franekeradeel werd de motie van harte gesteund. Daarnaast kwamen de dorpsbelangen van Blessum, Dronryp en Deinum in actie en schreven een gezamenlijke brief aan de provincie.

 

De provincie gaf op dat moment nog de ruimte om in de nieuwe vervoersconcessie de trein nog maar eens in het uur te laten stoppen in Deinum en Dronryp.

 

Begin dit jaar heeft de provincie de voorwaarden in de concessie aangepast naar twee keer per uur een trein in de dorpen. Vanaf toen hing het nog van de aanbieder af of die aan de voorwaarden zou kunnen voldoen.

 

Inmiddels is bekend dat Arriva in de periode 2020 – 2035 het treinvervoer in Fryslân zal blijven verzorgen. En zij hebben aangeboden om de dienstregeling te blijven handhaven op een dergelijke manier als dat nu het geval is. Dus twee stops in het uur.

 

Gemeentebelangen is blij dat Arriva geluisterd heeft naar de verschillende signalen en dat het niveau van de bereikbaarheid van de dorpen hiermee gehandhaafd blijft.

 
Burgemeester Van Mourik’s laatste raadsvergadering Menameradiel

 

Afgelopen donderdag was de laatste raadsvergadering die voorgezeten werd door burgemeester (wnd.) Tom van Mourik. Per 15 juli is Van Mourik waarnemend burgemeester van de gemeente Smallingerland.

 

 

Fractievoorzitter Piet Drost van Gemeentebelangen Menaldumadeel sprak namens de gehele gemeenteraad de burgemeester toe. Er werd teruggekeken op het sollicitatiegesprek van destijds en hoe Van Mourik de verwachtingen meer dan waar gemaakt heeft.

 

 

Daarna sprak wethouder Pen de burgemeester toe namens het college en werd Van Mourik bedankt voor de fijne samenwerking van afgelopen jaren.

 

 

Tot slot sprak Tom van Mourik de raad toe met anekdotes en mooie ervaringen die hij beleefd heeft in zijn tijd als waarnemend burgervader van de gemeente Menameradiel.

Vanaf deze plek bedanken wij Van Mourik nogmaals voor de samenwerking en wensen hem alle succes toe in Smallingerland.
Wethouder Pen op bedrijfsbezoek in Berltsum

Samen met wethouder Dijkstra (CDA) bracht wethouder Pen van Gemeentebelangen Menaldumadeel begin maart een bezoek aan Atelier Kunst & Lijsten van Hiske Wiersma en Lijstenmakerij Blanksma aan de Kleasterdyk in Berltsum.

Hiske Wiersma heeft haar opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunst Minerva in Groningen genoten, en schildert het liefst portretten van dieren en mensen. Ze volgt hierin haar eigen stijl en legt zich verder nu ook toe op het schilderen van landschappen. Zij werkt veel in opdracht. Haar werk is thuis te bezichtigen en in galeries.

Anne-Arjen Blanksma is lijstenmaker en doet dit op ambachtelijke wijze. Hij maakt op professionele manier en met veel zorg exclusieve lijsten. Zijn opdrachten komen zowel van buitenlandse opdrachtgevers als uit de buurt. Met zijn vakmanschap ziet hij kans de schilderijen, foto’s, afbeeldingen, kaarten etc. op een passende wijze te omlijsten.

Wethouders Pen en Dijkstra hebben een boeiend “bedrijfsbezoek” gebracht van ruim anderhalf uur en danken Hiske en Anne-Arjen voor de ontvangst.

 
Bedrijfsbezoek B&W Menameradiel

Bedrijfsbezoek 4 klein

Het college van B&W heeft een bezoek gebracht aan de locatie van het zuivelconcern FrieslandCampina te Dronryp.

Daar GB de lokale bedrijvigheid in onze gemeente stimuleert stellen wij dit bezoek op prijs.