Events: 25th november 2019

Elke maandag voor een raadsvergadering houdt de fractie van Gemeentebelangen een openbare fractievergadering. Als u langs wilt komen, gelieve eerst contact op te nemen met onze fractievoorzitter Douwe Kamstra.