image_pdfimage_print

GBulletin ’21-7

Een nieuw bulletin van GEMEENTEBELANGEN, editie 7 in 2021, deze keer 3 bladzijden (B-8 verschijnt pas in september!); veel informatie: raadsvergadering-nieuws, zwembad Bloemketerp, woningbouw, bodemvisie, mobiliteitsvisie, ophalen oud papier en jaarvergadering Spannum.   RAADSVERGADERING 1 JULI GESTELDE VRAGEN VAN GEMEENTEBELANGEN: Het (te) laat beantwoorden van brieven van bewoners van de Zilverstraat in Franeker en gymnastiekvereniging […]

De oeverzwaluw- en vleermuismuur van Deinum

Sinds ons vorige bericht hebben we niet stil gezeten. Zo waren er weer een aantal ledenvergaderingen bij verschillende Dorpsbelangen in gemeente Waadhoeke en waren er nog andere zeer interessante bijeenkomsten. Zo hielden wij vorige week maandag onze openbare fractievergadering. Deze vindt altijd de maandag voor de raadsvergadering plaats. Ondanks dat de raadsvergadering van 26 april niet […]

Lytse Bieb Deinum

  Eke de Boer gaat een Lytse Bieb inrichten in de winkel van Bakkerij Sybesma in Deinum. Als raadsleden en bestuur van Gemeentebelangen vinden wij dit een geweldig initiatief. Daarom hebben wij ongeveer 70 boeken ingezameld. Deze boeken hebben wij op 15 september 2017 bij Bakkerij Sijbesma gebracht.   Wij wensen Eke de Boer veel […]