Het Dekkingsplan 2.0 van Brandweer Fryslân

Afgelopen woensdag presenteerde Brandweer Fryslân haar Dekkingsplan 2.0 tijdens een raadsinformatieavond voor de raadsleden van de gemeenten Franekeradeel, Harlingen, het Bildt en Menameradiel. Kees Arendz en Pieter Kingma vertegenwoordigden die avond Gemeentebelangen. Na een korte introductie gaf een aantal vrijwillige brandweerlieden demonstraties en uitleg bij verschillend materieel.   Daarna werd Dekkingsplan 2.0: Samen Paraat gepresenteerd: […]