image_pdfimage_print

GBulletin ’22-3

Gemeentebelangen in een stevig college met een gezond akkoord! Op dinsdag 24 mei besprak de gemeenteraad van Waadhoeke het coalitieakkoord dat door SAM, Gemeentebelangen en FNP is opgesteld. Formateur Henni van Asten kwam met de 3 fractie-voorzitters tot dit akkoord en volgde daarmee het advies van informateur Peter van der Voort: een sterke lokale en […]

Beleidsvorderingen: kandidaatstelling

Hoewel niet voor iedereen direct zichtbaar is er toch in de afgelopen tijd heel hard gewerkt door het (nieuwe) bestuur en haar diverse werkgroepen. Het is tijd om u bij te praten!   KANDIDAATSTELLING De speciale kandidaatstellingscommissie (Piet Drost, Joop Bekkema, Herman Sytema en Folkert Kuperus) heeft de kieslijst voor Gemeentebelangen samengesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op […]