image_pdfimage_print

GBulletin ’23-2

PROVINCIALE VERKIEZINGEN Onze lokale partij maakt provinciaal deel uit van PROVINCIAAL BELANG FRYSLÂN. Op 15 maart jl. deed zij met lijst 15 mee aan de verkiezingen. Op de lijst stonden ook mensen uit Waadhoeke: Douwe Kamstra, Anita Mast, Kees Arendz, Leendert Ferwerda en Herre Hof. Lijsttrekker voor PBF was Sandra de Jong. De stembusuitslag liet […]

PBF-Bulletin

Onze lokale partij maakt provinciaal deel uit van PROVINCIAAL BELANG FRYSLÂN Daarom dit speciale bulletin dat onze leden, donateurs, sympathisanten en belangstellenden wil oproepen om 15 maart op Provinciaal Belang Fryslân testemmen bij de provinciale verkiezingen. Ook in onze mooie Friese provincie moeten Friese belangen gehoord worden en een plaats krijgen. Op de kandidatenlijst van […]

#10 Ludwig Seerden

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer tien op de kandidatenlijst, Ludwig Seerden. Mijn naam is Ludwig Seerden. Ik ben ondernemer in sportprijzen en relatiegeschenken en woonachtig te Franeker. Ik ben kandidaat op de lijst Gemeentebelangen Waadhoeke omdat wij de burger voorop zetten en in […]

#9 Sebastiaan Douma

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer negen op de kandidatenlijst, Sebastiaan Douma. Mijn naam is Sebastiaan Douma ik ben ondernemer in de Gemeente Waadhoeke, en sta op de lijst voor Gemeentebelangen. Als ondernemer wil ik me inzetten voor een gemeente die actief is voor […]

#7 Haaye Hoekstra

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer zeven op de kandidatenlijst, Haaye Hoekstra. Ik ben Haaye Hoekstra, geboren in Kleaster Anjum en woon nu al weer 34 jaar in Berltsum. Ik ben raadslid voor Gemeentebelangen en als projectleider werkzaam voor het Recreatieschap Marrekrite (bekend vanuit […]

#6 Leendert Ferwerda

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer zes op de kandidatenlijst, Leendert Ferwerda. Hé, dat is de Bildtse bútsoeker, hoor ik jim sêgen. Ik bin Leendert Ferwerda, geboren Bilkert en hest sestyn jaar raadslid. Twaalf jaar in de gemeente ‘t Bildt foor de pertij Frije […]

#5 Herre Hof

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer vijf op de kandidatenlijst, Herre Hof. Ik bin Herre Hof en staan op e kandidatenlist fan Gemeentebelangen foar de komende gemeenteraadsverkiezingen verkyzingen yn maart. Ik ben rom 40 jier trouwt haw 2 Bern en 2 pakesizzers. Ik wol […]

#8 Mathijs Kalma

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer acht op de kandidatenlijst, Mathijs Kalma. Mijn naam is Mathijs Kalma in het dagelijks leven werk ik bij Ingenieursbureau Anteagroup. Ik houd mij met name bezig met gebiedsontwikkeling en realisatie van vastgoed. Zelf woon ik in Berlikum, gezamenlijk […]

#4 Adrie Weiland

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer vier op de kandidatenlijst, Adrie Weiland. Myn namme is Adrie Weiland, ik wenje yn Minnertsgea en wurkje as praktykmanager by in tal húsdokters yn Waadhoeke. Kandidaat by Gemeentebelangen omdat ik fan miening bin dat wy tichtby, yn eigen […]