image_pdfimage_print

#10 Ludwig Seerden

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer tien op de kandidatenlijst, Ludwig Seerden. Mijn naam is Ludwig Seerden. Ik ben ondernemer in sportprijzen en relatiegeschenken en woonachtig te Franeker. Ik ben kandidaat op de lijst Gemeentebelangen Waadhoeke omdat wij de burger voorop zetten en in […]

#9 Sebastiaan Douma

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer negen op de kandidatenlijst, Sebastiaan Douma. Mijn naam is Sebastiaan Douma ik ben ondernemer in de Gemeente Waadhoeke, en sta op de lijst voor Gemeentebelangen. Als ondernemer wil ik me inzetten voor een gemeente die actief is voor […]

#7 Haaye Hoekstra

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer zeven op de kandidatenlijst, Haaye Hoekstra. Ik ben Haaye Hoekstra, geboren in Kleaster Anjum en woon nu al weer 34 jaar in Berltsum. Ik ben raadslid voor Gemeentebelangen en als projectleider werkzaam voor het Recreatieschap Marrekrite (bekend vanuit […]

#6 Leendert Ferwerda

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer zes op de kandidatenlijst, Leendert Ferwerda. Hé, dat is de Bildtse bútsoeker, hoor ik jim sêgen. Ik bin Leendert Ferwerda, geboren Bilkert en hest sestyn jaar raadslid. Twaalf jaar in de gemeente ‘t Bildt foor de pertij Frije […]

#5 Herre Hof

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer vijf op de kandidatenlijst, Herre Hof. Ik bin Herre Hof en staan op e kandidatenlist fan Gemeentebelangen foar de komende gemeenteraadsverkiezingen verkyzingen yn maart. Ik ben rom 40 jier trouwt haw 2 Bern en 2 pakesizzers. Ik wol […]

#8 Mathijs Kalma

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer acht op de kandidatenlijst, Mathijs Kalma. Mijn naam is Mathijs Kalma in het dagelijks leven werk ik bij Ingenieursbureau Anteagroup. Ik houd mij met name bezig met gebiedsontwikkeling en realisatie van vastgoed. Zelf woon ik in Berlikum, gezamenlijk […]

#4 Adrie Weiland

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer vier op de kandidatenlijst, Adrie Weiland. Myn namme is Adrie Weiland, ik wenje yn Minnertsgea en wurkje as praktykmanager by in tal húsdokters yn Waadhoeke. Kandidaat by Gemeentebelangen omdat ik fan miening bin dat wy tichtby, yn eigen […]

#3 Kees Arendz

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer drie op de kandidatenlijst, Kees Arendz. Myn namme is Kees Arendz en ik wenje yn Dronryp. Ik bin riedslid foar Gemeentebelangen yn Waadhoeke en wurkje by de plysje. Feilichheid yn it ferkeer fyn ik belangryk. Foaral it fytsferkeer […]

#2 Anita Mast

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer twee op de kandidatenlijst, Anita Mast. Ik ben Anita Mast en ik sta nummer twee op de kandidatenlijst van Gemeentebelangen in Waadhoeke voor de gemeenteraadverkiezingen van komende 16 maart. Ik ben opgegroeid in Franeker en woon nu met […]