Infoavonden GB in het Bildt en Littenseradiel succesvol

  Raadsleden, wethouders en bestuursleden van Gemeentebelangen Menaldumadeel en Gemeentebelang Franekeradeel kunnen terugzien op succesvolle informatiebijeenkomsten die in de afgelopen maanden in de gemeenten het Bildt en Littenseradiel zijn georganiseerd.   In Winsum en in een viertal dorpen ‘op het Bildt‘ werd op enthousiaste wijze een stukje gezamenlijke GB-achtergrond en de 7 speerpunten van Gemeentebelangen […]

Gemeentebelangen komt naar Winsum

Momenteel wordt er via verschillende kanalen een uitnodiging verspreid van ons aan de inwoners van de dorpen Winsum, Wjelsryp, Spannum en Baaium van Littenseradiel: Datum: donderdag 6 april 2017 Tijdstip: 19.45 uur inloop, 20.00 uur aanvang MFC de Helling Skâns 12, 8831 XS Winsum Gemeentebelangen wil graag met u spreken over uw wensen en ideeën […]