1

#9 Bouwe van der Veer, Winsum

Van de lijsttrekker gaan we weer terug de top 10 in; naar de nummer 9. Winsumer Bouwe van der Veer stelt zich aan u voor:

 

Mijn naam is Bouwe van der Veer. Ik woon in Winsum en sinds drie jaar gepensioneerd. Lang werkzaam geweest bij een stedenbouwkundig bureau in Friesland. De laatste 15 jaar bij de gemeente het Bildt als hoofd van de afdeling Wonen en loco-gemeentesecretaris. Muziek, kaatsen, klussen en bestuurlijke functies houden mij actief.

Met Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt worden ook de dorpen Baaium, Winsum, Spannum en Wjelsryp onderdeel van Waadhoeke. Die verscheidenheid, de stad en veel dorpen en wijken vraagt om een duidelijk, helder en voor een ieder herkenbaar beleid. Bekendheid met plaatselijke problemen en weten er wat er echt speelt, daar draait het om. Dat is mij de afgelopen 15 jaar met de voorbereiding, de realisering en als voorzitter van het MFC in Winsum wel duidelijk geworden. De ideeën en de inzet van inwoners zijn de basis voor de realisering van heel veel zaken.

Na 15 jaar bezig te zijn geweest aan beleidsvoorbereiding voor college en raad, vind ik het een uitdaging om ook de beleidsbepalende kant mee te maken. Wat te kunnen betekenen voor bedrijven, dorpsbelangen, wijk- en buurtverenigingen, maar ook de gemeente als geheel. Daar wil ik mijn best voor doen.

Bij Gemeentebelangen denk ik mij optimaal voor al die belangen in te kunnen zetten. Bij de komende verkiezingen sta ik op plaats negen (9).

 
GB Waadhoeke ook bij symposium in Winsum

Morgenavond organiseert Bestemming Noardwest een symposium in Winsum over “de waarde van recreatie & toerisme in een plattelandsregio”. Verschillende sprekers gaan die avond onderwerpen bespreken als:

  • Bewoners: geniet en beleef van… Friesland!;
  • Waarom we niet bang hoeven te zijn voor meer toeristen;
  • de Doarpstún Snakkerburen;
  • het traineesprogramma van de Tall Ship Races Harlingen.

Na de pauze vindt er een lijsttrekkersdebat plaats met 2 lijsttrekkers uit Leeuwarden, 2 uit Súdwest-Fryslân, 2 uit Waadhoeke en een lijsttrekker uit Harlingen. Bekijk het gehele programma hier.

Wij als Gemeentebelangen uit Waadhoeke nemen helaas geen deel aan dit debat, maar we zijn wel aanwezig in MFC De Helling. Kees Arendz en Bouwe van der Veer vertegenwoordigen ons aldaar en zijn beschikbaar voor eventuele vragen die er bij u als bezoeker leven. Of gewoon even kennis maken kan natuurlijk ook.
Opgeven voor het symposium kan via deze link.

 
Impressieverslag Informatieavond Winsum

Afgelopen donderdag vond in MFC De Helling te Winsum de eerste van een serie bijeenkomsten plaats voor inwoners van gebieden die straks Waadhoeke gaan vormen en waar tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen, in 2014, niet op Gemeentebelangen gestemd kon worden.

Vlnr: Kees Arendz, Anita Mast, Sebastiaan Douma en gespreksleider Jan Willem van Beem

Rypster en sympathisant van de partij Jan Willem van Beem was ingevlogen als gespreksleider en opende de avond, waarbij een ieder de kans kreeg zich voor te stellen.
Van Gemeentebelangen waren Sebastiaan Douma, Lute Pen, Anita Mast, Kees Arendz en Pieter Kingma aanwezig.

Kees kreeg daarna de microfoon overhandigd en op een vlotte en gedreven manier presenteerde hij wie we zijn en waar we voor staan. Tijdens en na de presentatie was er ruimte voor vragen en verschillende onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Van energiecoöperaties en glasvezel tot de ‘Spulwike’, waar iedereen in Littenseradiel enorm aan gehecht is.

Op enthousiaste wijze dirigeerde gespreksleider Van Beem de verschillende vragen, ideeën en reacties over en weer tussen de aanwezigen.

Ondanks een ietwat magere opkomst kunnen wij niet anders dan spreken van een geslaagde avond met gezonde interactie en een prettige sfeer. Om die reden willen we dan ook nogmaals iedereen hartelijk danken voor voor de aanwezigheid. Graag tot een volgende keer.
Gemeentebelangen komt naar Winsum

Momenteel wordt er via verschillende kanalen een uitnodiging verspreid van ons aan de inwoners van de dorpen Winsum, Wjelsryp, Spannum en Baaium van Littenseradiel:

Datum: donderdag 6 april 2017
Tijdstip: 19.45 uur inloop, 20.00 uur aanvang
MFC de Helling
Skâns 12, 8831 XS Winsum

Gemeentebelangen wil graag met u spreken over uw wensen en ideeën voor de gemeente Waadhoeke.

Wij willen u tevens graag vertellen wie wij van Gemeentebelangen zijn. Graag nodigen wij u uit met ons mee te doen. Samen kunnen we Waadhoeke op de kaart zetten.
Van onze kant zijn een wethouder en enkele huidige raadsleden aanwezig.

Graag tot ziens in Winsum.

Het bestuur van Gemeentebelangen,
Sebastiaan Douma, Franeker
Hedzer Terpstra, Bitgummole