image_pdfimage_print

Lintjes voor raadsleden Gemeentebelangen

Vorige week kwamen de gemeenteraden van Littenseradiel, het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel voor het laatst bijeen in verschillende, bijzondere bijeenkomsten.   Woensdagmiddag ontving Piet Drost een koninklijke onderscheiding uit handen van oud-burgemeester Tom van Mourik. Drost was vanaf 2002 raadslid voor Gemeentebelangen Menaldumadeel en de laatste jaren fractievoorzitter.   Donderdagavond kreeg Liesbeth Terpstra haar koninklijke […]

Beleidsvorderingen: kandidaatstelling

Hoewel niet voor iedereen direct zichtbaar is er toch in de afgelopen tijd heel hard gewerkt door het (nieuwe) bestuur en haar diverse werkgroepen. Het is tijd om u bij te praten!   KANDIDAATSTELLING De speciale kandidaatstellingscommissie (Piet Drost, Joop Bekkema, Herman Sytema en Folkert Kuperus) heeft de kieslijst voor Gemeentebelangen samengesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op […]

Burgemeester Van Mourik’s laatste raadsvergadering Menameradiel

  Afgelopen donderdag was de laatste raadsvergadering die voorgezeten werd door burgemeester (wnd.) Tom van Mourik. Per 15 juli is Van Mourik waarnemend burgemeester van de gemeente Smallingerland.     Fractievoorzitter Piet Drost van Gemeentebelangen Menaldumadeel sprak namens de gehele gemeenteraad de burgemeester toe. Er werd teruggekeken op het sollicitatiegesprek van destijds en hoe Van […]