Beleidsvorderingen: sympathisantenlijst

Hoewel niet voor iedereen direct zichtbaar is er toch in de afgelopen tijd heel hard gewerkt door het (nieuwe) bestuur en haar diverse werkgroepen. Het is tijd om u bij te praten!   SYMPATHISANTENLIJST Bij eerdere verkiezingen beschikte GB-Menaldumadeel over een sympathisantenlijst van 100 inwoners; mensen die Gemeentebelangen een warm hart toedragen, die “naam en klank” […]