1

Bedrijfsbezoek voedselbank Helpende Hand Harlingen

Op 20 december 2019 bracht een afvaardiging van Gemeentebelangen (gemeente Waadhoeke) een bedrijfsbezoek aan de voedselbank Helpende Hand te Harlingen.

Na ontvangst volgde er een introductie ronde. De heer Cees Glashouwer en zijn mede vrijwilligers informeerden ons over de ontwikkeling van de voedselbank in onze regio. De ene kant van het verhaal is positief, het ontvangen van producten – food en non-food – en financiële bijdragen. Maar de negatieve kant is, dat er steeds meer mensen gebruik maken van de voedselbank.

Door verschillende omstandigheden kun je onder een financiële grens raken, waardoor je een beroep kunt doen op de voedselbank. Er vindt altijd een intake gesprek plaats voordat een cliënt toegang krijgt tot de voedselbank. Er is meer armoede in onze regio dan wij denken!

Het is de bedoeling dat de voedselbank contact opneemt met de gebiedsteams in onze regio waar zij de pakketten verdelen. Een gebiedsteam kan een belangrijke rol spelen in het bestrijden van armoede in onze gemeente.

De morgen werd afgesloten met een korte rondleiding door het bedrijf.
Werkbezoek Vuurwerkgigant Franeker

Nieuwsgierig gemaakt door de mooie -zelf gemaakte- krant ging Gemeentebelangen vorige week op werkbezoek bij de Vuurwerkgigant in Franeker.

Bij de binnenkomst in de grote hal waren we direct al onder de indruk van het grote aanbod vuurwerk.

Allemaal keurig tentoongesteld en voorzien van een prijsaanduiding. We maakten ons wat ongerust over de veiligheid maar dat was geen punt. Geen van de pakketten in de hal bevatte ook maar 1 gram kruit.

De hele voorraad moet in drie dagen, t.w. 28, 30 en 31 december, de deur uit. Vóór deze dagen mag er alleen categorie 1 worden verkocht maar daar is weinig animo voor.

Wel komen de bestellingen binnen die alvast klaar worden gezet en afgehaald kunnen worden bij de speciale afhaalbalie.

Geen gedonder met betaling, dat is vooraf al afgehandeld. Wordt er veel op bestelling gekocht, de losse verkopen hebben toch nog de overhand.

De kopers komen niet alleen uit Friesland maar zo langzamerhand uit het gehele land. Mond-tot-mondreclame.

Voor het afrekenen staan op deze dagen zes kassa’s paraat. Onderling verbonden maar ook gekoppeld aan de voorraad. Daarbij geldt “op is op”.

Natuurlijk hebben we ook de bunkers waarin het uurwerk ligt opgeslagen bekeken. Het waren er zes met zware betonmuren van elkaar gescheiden en voorzien van sprinklers met een capaciteit van 800 liter per minuut aangesloten op de waterleiding die rechtstreeks verbonden is met de hoofdwaterleiding. Er is een doormelding naar de brandweer.

Deuren zo dik dat je ze bijna niet in beweging krijgt. Aan alle veiligheid is gedacht.

Natuurlijk wordt al vroeg begonnen met de inkoop. In februari is er een grote beurs in Neurenberg en dan wordt het assortiment voor de komende jaarwisseling al bepaald.

Bijna al het vuurwerk komt uit China. De andere landen zijn te duur.

Na nog de dikke map met vergunningen te hebben ingekeken zijn we weer vertrokken.

We bedankten Taeke Brouwer voor de rondleiding en hem goeie verkopen toegewenst in 2019.
Laatste werkbezoeken: AZC en Politie in St.-Anne

Afgelopen maandag was een groot aantal afgevaardigden van Gemeentebelangen op pad voor werkbezoeken in Sint Annaparochie aan het bureau van Politieteam Noordwest-Fryslân en het asielzoekerscentrum (AZC) van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Op het politiebureau gingen Lute Pen, Jannetta Plantinga, Herre Hof, Adrie Weiland, Douwe Kamstra, Liesbeth Terpstra, Pieter Kingma en Kees Arendz in gesprek met wijkagenten Magdalena Koopmans en Nico Kooistra, en met operationeel expert jeugd, gezin en eergerelateerd geweld Gerbrina de Jong. Interessante onderwerpen, zoals de inhoud van APV’s en jeugdketen kwamen voorbij. Maar ook welke positieve punten en verbeterpunten die mee moeten straks naar gemeente Waadhoeke.

 

 

 

Na deze bijeenkomst vertrok onze lijsttrekker Douwe Kamstra om zich voor te bereiden op het lijsttrekkersdebat die avond op de CSG AMS Franeker.

Bij het AZC voegden Klaas Rodenburg en onze secretaris Hedzer Terpstra zich bij de groep. Van locatiemanager Jan Dirk van Iperen kregen we uitgebreide informatie over het reilen en zeilen binnen het AZC. Over o.a. de historie van het AZC, de samenwerking met gemeente het Bildt en de gevolgen van de vluchtelingenstroom uit Syrië en de Turkije-deal.

Dit waren de laatste werkbezoeken voor Gemeentebelangen voor de verkiezingen.

 
Bedrijfsbezoeken Expert St.-Annaparochie en Zonderland Minnertsga

Op de foto staan van links naar rechts: Sybrig Kromkamp, Liesbeth Terpstra, Klaas Holst Meijer, Jannetta Plantinga en Piet Drost.

 

Op 1 november jl. bracht een delegatie van Gemeentebelangen Waadhoeke een bezoek aan Expert Sint Annaparochie. Klaas Holst Meijer vertelde over de historie van het bedrijf. Zijn vader had vroeger een installatiebedrijf en zijn moeder runde de winkel. Klaas Holst Meijer heeft als derde generatie het imperium flink uitgebouwd met vestigingen in Franeker, Bolsward en een servicecentrum in Berltsum.

Het bedrijf handelt onder de naam Expert, maar is volledig zelfstandig. Door o.a. gezamenlijk in te kopen zijn de prijzen concurrerend. Meijer bepaalt zelf wat hij wel en niet wil verkopen. Een sterk punt is, dat het bedrijf de producten die worden verkocht, ook zelf kan repareren. Dit gebeurt in of via het service bedrijf in Berltsum. Dit service bedrijf repareert ook voor andere Expert bedrijven in Fryslân.

Een tweede sterke punt is, dat men rechtstreeks online bij Expert in Sint Annaparochie kan bestellen, maar ook een reparatie kan regelen. De klant weet dat het product uit de winkel in Sint Annaparochie komt. Dit is een Expert-filosofie. In de categorie Elektronica heeft Expert hiermee de prijs Retailer van het jaar 2017-2018 van Nederland gewonnen. Uit een recent koopstroom-onderzoek blijkt dat de klanten ook inderdaad uit de regio komen en bv. niet naar Stiens trekken.

Een derde sterke punt is, dat de winkel groot is en er geleverd kan worden uit voorraad. Hij doet niet onder voor een winkel in Leeuwarden b.v. Meijer begeleidt 4 stagiaires van een HBO opleiding van Stenden. Zij werken aan projecten, maar denken ook mee over een toekomstvisie van het bedrijf.

Meijer is bang, dat de korte lijnen, die hij nu heeft met de gemeente zullen verdwijnen in een grotere gemeente. Hij wil weten bij welke ambtenaar hij moet zijn als hij vragen heeft. Gemeentebelangen heeft hier oog voor. De lijnen met de gemeente moeten kort en duidelijk zijn. Meijer pleit voor een proactieve ambtenaar als bedrijvencontactpersoon, die oog heeft voor de belangen van de bedrijven en deze promoot waar mogelijk, b.v. op bedrijvencontactdagen. Voordeel voor Meijer is, dat drie vestigingen nu onder 1 gemeente Waadhoeke gaan vallen.

 

Dezelfde delegatie bracht tevens een bezoek aan Technisch Buro Zonderland in Minnertsga. Zij werden ontvangen door directeur Huub Zonderland. Hij komt oorspronkelijk uit Súdwest Fryslân, maar verhuisde met zijn ouders naar de Flevopolder. Zijn ouders lieten een agrarisch bedrijf bouwen vlakbij Lelystad. Huub komt uit een gezin van 12 kinderen. Zijn broer Nico en hij waren de techneuten in het gezin.

Zij hebben samen in 1979 het installatiebedrijf van Klaas Ypma in Minnertsga overgenomen, dat toen nog in de gemeente Barradeel lag. Nu ligt Minnertsga in Het Bildt en straks in Waadhoeke. Dat baart hem geen zorgen. Hij wil niet afhankelijk zijn van de gemeente, maar vindt het erg prettig, dat ook raadsleden zijn bedrijf bezoeken om te weten te komen wat er zoal speelt.

De contacten tussen bedrijven en de gemeente moeten goed zijn. Ook hij pleit voor een goede bedrijvencontactpersoon. Bedrijven zijn de banenmotor van de gemeente. Werkgelegenheid is belangrijk en Gemeentebelangen onderkent dit: als het goed gaat met het MKB, gaat het ook goed met de werkgelegenheid in de gemeente.

Naast het installatiebedrijf voor o.a. utiliteitsbouw en particulieren heeft het bedrijf zich toegelegd op de verkoop en installatie van zonnepanelen. Deze markt ontwikkelt zich snel. Het is een goed product voor het bedrijf. Nu nieuwbouwhuizen straks gasloos moeten zijn kan het bedrijf zich ook verder specialiseren in de toepassing van warmwaterpompen op elektrisch e.d. Het bedrijf Zonderland is al heel ver met de toepassing van deze techniek.

Er werken nu ca. 25 medewerkers. In 2018 zal Zonderland vanwege de drukte extra personeel moeten aantrekken. Om goede vaklieden te werven in de regio en Fryslân is nog best moeilijk.

Huub Zonderland geeft nog mee aan de vertegenwoordigers van Gemeentebelangen, dat de gemeente meer moet denken aan de bedrijven uit de regio als er grote projecten uitgevoerd worden. Gemeentebelang Franekeradeel hamerde hier al geregeld op. Bij aanbestedingen is dit nu een voorwaarde. Het initiatief voor bv. een duurzame energiemarkt in de hal van het gemeentehuis in Franeker heeft Huub zeer op prijs gesteld. Dit verdient volgens hem navolging.

 
Werkbezoek aan loonbedrijf Joostema Minnertsga

Afgelopen zaterdag was een delegatie van Gemeentebelangen op bezoek bij loonbedrijf Joostema in Minnertsga. In aanloop naar de komende gemeentelijke verkiezingen is Gemeentebelangen bezig om binnen de nieuwe gemeente Waadhoeke haar visie uit te dragen. Het contact met bewoners en bedrijven is daarin vanzelfsprekend heel belangrijk. We werden bijzonder gastvrij onthaald aan de Moaije Peal, op de boerderij van Johannes en Aukje Joostema, waar we eerst op de hoogte werden gebracht van een stukje historie. Inmiddels is het loon- en akkerbouwbedrijf al bijna zestig jaar een begrip in het dorp. Een familiebedrijf, waar indertijd pake Johannes H. Joostema mee is gestart. Begin jaren ’90 nam Johannes het bedrijf over van zijn vader Bram en broer Willem Joostema (beide overigens nog altijd werkzaam binnen het bedrijf).

Na een verhuizing van de Tilledijk naar bedrijventerrein Colkesyl in 1985, groeide het loonbedrijf opnieuw uit zijn voegen en werd in 2001 nieuw gebouwd op Moaije Peal. Net buiten het dorp, waar ook veel percelen van het akkerbouwbedrijf liggen. In die tijd rond de 70 hectare.

Sinds 2010 runt vader Johannes samen met beide zonen Bram en Bauke het loonbedrijf met 10 vaste medewerkers, allen woonachtig in de directe omgeving. Ook het machinepark is in de loop der jaren flink gegroeid en uitgebreid. Daarnaast is het akkerbouwbedrijf steeds groter geworden en geoptimaliseerd. Het bestaat inmiddels uit 95 hectare grond en vanaf 2012 is er veel geïnvesteerd in egalisatie, drainage en grondvruchtbaarheid. Loonbedrijf Joostema is uitermate maatschappelijk betrokken, heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en biedt in de drukke maanden werkgelegenheid aan zeker dertig personen.

Na een uitgebreide rondleiding op zowel het bedrijf aan de Moaije Peal als op Colkesyl kijken we als Gemeentebelangen terug op een plezierig en zeker informatief werkbezoek.

 

Van links naar rechts: Marian Douma, Kees Arendz, Johannes Joostema, Bauke Joostema, Bram Joostema, Bouwe van der Veer, Anita Mast en Adrie Weiland.
Werkbezoek Gemeentebelangen aan Miedema Winsum

Opnieuw ging een viertal leden van Gemeentebelangen een werkbezoek houden in Winsum. Dit met het oog op de komende nieuwe gemeente Waadhoeke, waartoe ook 4 dorpen uit Littenseradiel gaan behoren (Winsum, Baaium, Wjelsryp en Spannum).
Het bezoek werd bijzonder gewaardeerd door de bedrijfsleiding.

Miedema – Winsum (gestart als Miedema – wagenbedrijf en in 1957 omgezet in L. S. Miedema – Landbouwwerktuigenfabriek) bestaat al sinds 1940. Doelstelling was om effectieve oplossingen te creëren voor agrarische bedrijven. Miedema en de nieuwe fusiepartner Dewulf uit het Belgische Roeselare, zorgen er samen wereldwijd voor dat zij “top” zijn in de productie van aardappel- en groentemachines.

De 5 productielijnen zijn: grondbewerking, poten, rooien, inschuren en sorteren. Aan plannen voor een nieuwe lijn machines wordt al enthousiast gewerkt. “Wij willen de beste zijn, klantgericht en kwalitatief hoogstaand”.

Het team van Gemeentebelangen werd warm welkom geheten door Guido Mangnus, mede aandeelhouder en verantwoordelijk voor marketing en pr. Na elkaar uitvoerig te hebben geïnformeerd, werd via een rondleiding inzicht gegeven in het totale productieproces.
Wat ons met name opviel: Winsum wil de “place-to-be” blijven voor Miedema, die 120 werknemers heeft met eigen leertrajecten en weinig ziekteverzuim (ong. 3%), mede door een bijzondere huisstijl.
Guido: “Wij voeren een eigen koers, zonder subsidies; transparant en toekomstgericht!”

 

Van links naar rechts: Hedzer Terpstra, Herre Hof, Piet Drost, Guido Mangnus en Bouwe van der Veer.
Gemeentebelangen Waadhoeke bezoekt Friamco en AutoFirst Menno Walinga in Winsum

Beoogd raadsleden van Gemeentebelangen Waadhoeke bezochten donderdag twee bedrijven op het industriepark in Winsum. Directielid Hielke van der Berg van Friamco vertelde, dat zij actief zijn in de installatietechniek (o.a. voor de scheepsbouw) en rvs apparaten op maat maken. Daarnaast maken zij complete systemen voor klimaatbeheersing voor de industrie en kantoren. Hun doel is om complete projecten af te leveren. De partners, die ze hierbij nodig hebben zoeken ze zo veel mogelijk lokaal. Er werken 45 medewerkers bij Friamco. Het bedrijf heeft een zeer sociaal personeelsbeleid. Het blijft moeilijk om goed en gespecialiseerd personeel te krijgen. Zij leiden daarom zelf medewerkers op. Zij gaan goed om met de oudere medewerkers. Hun kennis blijft zo zolang mogelijk beschikbaar. Van der Berg is voorstander van één loket voor de behandeling van de procedure rond vergunningen e.d. Dat kan bij de gemeente zijn of bij de FUMO.

AutoFirst Menno Walinga is een veelzijdig bedrijf. Zij onderhouden auto’s en zijn gespecialiseerd in autoschade. Zij hebben eigen spuiterijen. Zij doen ook specialistisch spuitwerk voor de jachtbouw. In de showroom worden occasions verkocht en op bestelling nieuwe auto’s. Directeur Menno Walinga vertelde, dat zij vaak werk doen voor de buren Vadeko en Friamco. Bij Walinga werken 17 personen. Die samenwerking is een heel sterk punt om vooral de werkgelegenheid voor Winsum te behouden Ook Menno Walinga heeft moeite goed geschoold personeel te vinden en leidt daarom zelf personeel op in samenwerking met vakopleidingen.

Beide bedrijven worden geleid door enthousiaste, hardwerkende directeuren, die de werkgelegenheid in de regio en de zorg voor hun personeel hoog in het vaandel hebben staan.