Verkiezingen

image_pdfimage_print

Op 22 november 2017 vonden de gemeentelijke verkiezingen plaats n.a.v. fusies, o.a. die van Waadhoeke. Bekijk onze 7 speerpunten en ons verkiezingsprogramma op de pagina Verkiezingsprogramma 2018 – 2022. Onze 50 kandidaten vind u hier terug.

Zowel Gemeentebelangen Menaldumadeel als Gemeentebelang Franekeradeel behaalden grote successen bij eerdere verkiezingen. Zij zijn er vanaf de oprichting in geslaagd met beperkte middelen succesvolle verkiezingscampagnes te voeren. En met succes; onderstaande schema’s geven een overzicht:

  Franekeradeel   Menameradiel  
2010 2205 25% 1822 30%
2014 1998 24% 2013 32%

Stemresulaten 2017

Onderstaand de resultaten van de GB-stemmen in de verschillende dorpen en in Franeker.

Stembureau Stemmen Stembureau Stemmen
Achlum 21 Minnertsga 106
Berltsum 134 Nij Altena 12
Bitgum 48 Oosterbierum 15
Bitgummole 75 Ouwe-Syl 12
Boksum 16 Ried 37
Deinum 113 Sexbierum 44
De Westhoek 18 Skingen 20
Dongjum 19 Sint-Anne 114
Dronryp 511 Sint-Jabik 25
Franeker 1218 Tzum 29
Froubuurt 15 Tzummarum 48
Ingelum 42 Welsrijp 31
Marsum 104 Wier 22
Menaam 282 Winsum 101

• Totaal voor GB-Waadhoeke in 2017: 3240 stemmen

Hoe staan we er voor na 1 januari 2018?

Bij de coalitie-onderhandelingen eind 2017 voor de nieuwe gemeente Waadhoeke is gekozen voor een college van CDA, FNP en SAM. Teleurstellend voor Gemeentebelangen die het tot 2022 moet doen met een plaats als grootste oppositiepartij.
Onze 7-mansfractie in de raad (vanaf januari 2020 sloot Haaye Hoekstra zich aan bij Gemeentebelangen) is zeer gemotiveerd om onze ideeën te realiseren. De fractie kijkt kritisch, maar met een positieve opstelling naar het beleid en de raadsvoorstellen van het college.