Welkom

foto fractie Gemeentebelangen
De fractie van Gemeentebelangen, v.l.n.r.: Adrie Weiland, Klaas Rodenburg, Douwe Kamstra (fractievoorzitter), Anita Mast, Kees Arendz en Herre Hof. Ontbrekend op deze foto: Haaye Hoekstra.

U bent beland op de website van Gemeentebelangen, hartelijk welkom. Gemeentebelangen is de onafhankelijke en lokale partij binnen de gemeente Waadhoeke. Door een fusie van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en een deel van Littenseradiel ontstond per 1-1- 2018 deze nieuwe gemeente.

Daarin is Gemeentebelangen dé verfrissende partij en dienen wij uw belang!

Gemeentebelang Franekeradeel en Gemeentebelangen Menaldumadeel droegen beide een jarenlange bestuursverantwoordelijkheid, respectievelijk 45 en 25 jaar. In beide gemeenten waren zij de laatste 8 jaren de grootste partijen met elk 5 raadsleden en een wethouder. Mede daardoor was en is er sprake van veel initiatief en degelijk beleid. Er zijn mooie en positieve zaken gerealiseerd.

Intussen zijn deze partijen gefuseerd en gaan we verder onder de naam ‘Gemeentebelangen’.

Gemeentebelangen is een vertegenwoordiging van de plaatselijke bevolking en staat daar met een luisterend oor en uitleg middenin.

Volg ons op:
www.gemeentebelangen.frl
facebook.com/GBWaadhoeke
twitter.com/GBWaadhoeke