Update vanuit bestuur en werkgroepen

image_pdfimage_print

Op onze pagina Herindeling werd al gesproken over diverse werkgroepen die zich bezighouden met de voorbereiding op de fusie per 1 januari 2018. En de werkgroepen hebben niet stil gezeten; er wordt hard gewerkt en we geven hier een kort overzicht van hun activiteiten:

Aanmelding kandidaten verkiezingslijst

Op 22 november 2017 zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad Waadhoeke. Gemeentebelangen wil natuurlijk met sterke kandidaten in die raad vertegenwoordigd zijn. Door een inmiddels verzonden aanmeldingsformulier kunnen alle leden zich kandidaat stellen voor een plaats op de verkiezingslijst. Kandidaten kunnen zich uitspreken voor een evt. verkiesbare of onverkiesbare plaats op de lijst. Een selectiecommissie (Piet Drost, Joop Bekkema, Herman Sytema en Folkert Kuperus) buigt zich vervolgens over de lijst, waarna het bestuur de definitieve volgorde vaststelt.
De aanmeldingsformulieren moeten vóór 25 april opgestuurd worden.

Verkiezingsreglement

In de afgelopen periode stelde het bestuur van Gemeentebelangen een verkiezingsreglement op. Dit document regelt de procedure rond de kandidaatstelling en verkiezing ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen. Artikel 3 geeft de volgende omschrijving:
Tot kandidaat voor de gemeenteraad in ‘Waadhoeke’ voor Gemeentebelangen worden gesteld, zij die voldoen aan de eisen der wet en tenminste 6 maanden lid zijn van Gemeentebelangen“.

Voor eventuele kandidaten uit de gemeenten het Bildt en Littenseradiel is een aanpassing aangebracht in het reglement:
In 2017 geldt voor kandidaten uit het Bildt en Littenseradiel een uitzondering met dien verstande dat zij tenminste 3 maanden lid zijn van Gemeentebelangen“.

Reden: op dit moment worden in deze gemeenten informatiebijeenkomsten gehouden met als doel geïnteresseerde sympathisanten/kandidaten bereid zien te krijgen om zich voor Gemeentebelangen in te zetten.

Informatiebijeenkomsten

Op dit moment worden door de werkgroep ‘Gebiedsontwikkeling’ informatiebijeenkomsten gehouden in het Bildt en Littenseradiel. In die gemeenten bestond Gemeentebelangen (nog) niet. Er zijn intussen avonden gehouden in Winsum, Sint Jacobiparochie en Sint Annaparochie. Op 25 april zijn raadsleden, een wethouder en een bestuurslid in Minnertsga (20.00 uur; MFA “de Doarpsfinne”, Fjildleane 14). Iedereen is ook daar van harte welkom. Ook in Minnertsga kunnen wensen en ideeën van bewoners aan de orde komen, terwijl Gemeentebelangen zelf, via een PowerPoint-presentatie informatie geeft over wat de partij is en doet.

Goed om nu al te melden dat er reeds belangstelling is getoond van mensen uit het Bildt en Littenseradiel om zich evt. te kandideren. Bent u de volgende?

Folders, visitekaartjes en posters

De werkgroep ‘Communicatie’ houdt zich vooral bezig met promotieactiviteiten. Dat heeft geresulteerd in de volgende bijdragen:
Er is een prachtige gekleurde promotiefolder ontwikkeld, waarin Gemeentebelangen zich voorstelt en waar ook het nieuwe logo is gepresenteerd. Bovendien zijn de 7 speerpunten van de partij vermeld. De folder zal bij vele activiteiten in de verschillende dorpen worden uitgedeeld. Naast deze folder zijn ook visitekaartjes als verspreidingsartikel gemaakt. In kleur, met het logo en en de verkiezingsslogan: “SAMEN NAAR ÉÉN”. Ook zijn daarop vermeld onze belangrijke contactadressen:

  • www.gemeentebelangen.frl
  • info@gemeenteberlangen.frl

Tot slot is door de genoemde werkgroep ook reeds de verkiezingsposter opgeleverd.