Het Dekkingsplan 2.0 van Brandweer Fryslân

Afgelopen woensdag presenteerde Brandweer Fryslân haar Dekkingsplan 2.0 tijdens een raadsinformatieavond voor de raadsleden van de gemeenten Franekeradeel, Harlingen, het Bildt en Menameradiel. Kees Arendz en Pieter Kingma vertegenwoordigden die avond Gemeentebelangen.

Na een korte introductie gaf een aantal vrijwillige brandweerlieden demonstraties en uitleg bij verschillend materieel.

 

Daarna werd Dekkingsplan 2.0: Samen Paraat gepresenteerd:

In het Dekkingsplan 2.0: Samen Paraat is het uitgangspunt dat alle brandweermensen (bestaand uit beroeps en vrijwilligers), de kazernes en het materieel zo efficiënt mogelijk worden ingezet. In dit dekkingsplan staat waar kazernes het beste kunnen staan, welk materieel waar aanwezig moet zijn en hoeveel mensen beschikbaar moeten zijn in relatie tot de risico’s. Het materieel wordt zo over de provincie verdeeld, dat er overal snel hulp geboden kan worden. Een drukke binnenstad stelt uiteraard andere eisen dan een groot en waterrijk gebied. Daar waar veel mensen zijn of waar het risico groot is, zoals bij een ziekenhuis, moet de brandweer snel ter plaatse zijn.

Meer informatie over het Dekkingsplan 2.0 vindt u hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *