Treinstations Deinum en Dronryp: aantal stops blijft gelijk

image_pdfimage_print
Station Dronryp – bron: Omrop Fryslân, Aise van Beets

Eind vorig jaar zegde wethouder Lute Pen toe dat het college van Menameradiel zich zou inzetten om een goede dienstregeling voor Dronryp en Deinum te behouden. Dit n.a.v. een raadsbreed gesteunde motie. Ook in Franekeradeel werd de motie van harte gesteund. Daarnaast kwamen de dorpsbelangen van Blessum, Dronryp en Deinum in actie en schreven een gezamenlijke brief aan de provincie.

 

De provincie gaf op dat moment nog de ruimte om in de nieuwe vervoersconcessie de trein nog maar eens in het uur te laten stoppen in Deinum en Dronryp.

 

Begin dit jaar heeft de provincie de voorwaarden in de concessie aangepast naar twee keer per uur een trein in de dorpen. Vanaf toen hing het nog van de aanbieder af of die aan de voorwaarden zou kunnen voldoen.

 

Inmiddels is bekend dat Arriva in de periode 2020 – 2035 het treinvervoer in Fryslân zal blijven verzorgen. En zij hebben aangeboden om de dienstregeling te blijven handhaven op een dergelijke manier als dat nu het geval is. Dus twee stops in het uur.

 

Gemeentebelangen is blij dat Arriva geluisterd heeft naar de verschillende signalen en dat het niveau van de bereikbaarheid van de dorpen hiermee gehandhaafd blijft.