1

Beleidsvorderingen: kandidaatstelling

Hoewel niet voor iedereen direct zichtbaar is er toch in de afgelopen tijd heel hard gewerkt door het (nieuwe) bestuur en haar diverse werkgroepen. Het is tijd om u bij te praten!

 

KANDIDAATSTELLING

De speciale kandidaatstellingscommissie (Piet Drost, Joop Bekkema, Herman Sytema en Folkert Kuperus) heeft de kieslijst voor Gemeentebelangen samengesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 22 november a.s.

Een verrassend groot aantal kandidaten heeft zich aangemeld met – en dat is verheugend – ook nieuwe leden uit het Bildt en Littenseradiel. Een mooie mix van leeftijd, geslacht, gebiedsspreiding, etc.

De definitieve kieslijst zal eveneens op 30 augustus door de leden worden vastgesteld.