Beleidsvorderingen: sympathisantenlijst

image_pdfimage_print

Hoewel niet voor iedereen direct zichtbaar is er toch in de afgelopen tijd heel hard gewerkt door het (nieuwe) bestuur en haar diverse werkgroepen. Het is tijd om u bij te praten!

 

SYMPATHISANTENLIJST

Bij eerdere verkiezingen beschikte GB-Menaldumadeel over een sympathisantenlijst van 100 inwoners; mensen die Gemeentebelangen een warm hart toedragen, die “naam en klank” hebben.

Dit initiatief krijgt een vervolg in een breder verband, waarbij er m.n. ook inwoners uit de dorpen van Franekeradeel, het Bildt en Littenseradiel van harte welkom zijn.

De lijst is momenteel groeiende en daarmee zijn we zeer ingenomen. De lijst verschijnt t.z.t. wederom op onze verkiezingsfolder.