Beleidsvorderingen: verkiezingsprogramma

image_pdfimage_print

Hoewel niet voor iedereen direct zichtbaar is er toch in de afgelopen tijd heel hard gewerkt door het (nieuwe) bestuur en haar diverse werkgroepen. Het is tijd om u bij te praten!

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTEBELANGEN

Het definitieve programma, gestoeld op de reeds bekende 7 speerpunten, is gereed. Het geeft de uitgangspunten aan voor de komende jaren, waarbij tevens door de GB’s van Franekeradeel en Menameradiel ook de gerealiseerde projecten van de periode 2014 – 2018 zijn genoemd.

Zeer binnenkort wordt het gehele verkiezingsprogramma op onze website geplaatst. De leden krijgen op de Algemene Ledenvergadering van 30 augustus de mogelijkheid om amendementen en wijzigingen aan te brengen.