Douwe Kamstra lijsttrekker Gemeentebelangen

image_pdfimage_print

 

Op de goed bezochte en zeer geslaagde algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen in Grand CafΓ© De Doelen te Franeker zijn belangrijke stappen gezet richting de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Waadhoeke op 22 november a.s..

 

Gemeentebelang Franekeradeel en Gemeentebelangen Menaldumadeel dragen beide al een jarenlange bestuursverantwoordelijkheid en zij zijn in beide gemeenten de laatste 8 jaren de grootste partijen. Bij de komende verkiezingen zijn ook nieuwe kandidaten en sympathisanten uit het Bildt en Littenseradiel aangemeld. Zo is het verheugend te noemen dat Gemeentebelangen met een lijst van 50 kandidaten gaat deelnemen. Door een speciaal ingestelde kandidaatstellingscommissie is gekeken naar spreiding over het gebied, leeftijd, man-vrouw en kennis.

 

Naast vaststelling van het verkiezingsprogramma kon op de vergadering ook goedkeuring gegeven worden aan de kieslijst. De top-10 wordt aangevoerd door Douwe Kamstra uit Franeker, gevolgd door: Anita Mast (Menaam), Kees Arendz (Dronryp), Herre Hof (Franeker), Adrie Weiland (Minnertsga), Klaas Rodenburg (Franeker), Albert Stuulen (Deinum), Sjoerd van der Vaart( Franeker), Bouwe van der Veer (Winsum) en Pieter Kingma (Dronryp).