#3 Kees Arendz, Dronryp

image_pdfimage_print

Van de nummer 8 gaan we naar onze nummer 3. Kees Arendz uit Dronryp stelt zich voor:

 

Mijn naam is Kees Arendz. Ik ben opgegroeid in de omgeving van Wiuwert-Britswert waar mijn ouders een boerderij hadden. In de Greidhoeke dus. Een plattelandsjongen en zo voel ik mij nog steeds. Vanaf 1974 woon ik in Dronryp. Samen met mijn vrouw Annie heb ik twee kinderen en (de actuele stand) twee geweldige kleinkinderen. Dat ik in Dronryp belandde heeft te maken met mijn werk, de politie. Aanvankelijk was mijn werkgebied de gemeente Menaldumadeel. In 1980 bundelden de politiegroepen het Bildt en Menaldumadeel hun krachten, ook toen al schaalvergroting. Het is vanaf deze periode dat ik het Bildt in al haar facetten goed heb leren kennen.

In 1982 raakte ik besmet met het recherchevirus. Toch besloot ik in 1996 het roer om te gooien. Ik vertrok naar Rwanda om daar voor het VN Tribunaal onderzoek te doen. U herinnert zich vast de genocide nog wel, waarbij veel mensen de dood vonden. Ik reisde veel in landen zoals Tanzania, Kenia, Oeganda en Rwanda.

Na mijn terugkeer in 1998 heb ik bij de politie Noord-Nederland in verschillende functies gewerkt. Bij de Vreemdelingenpolitie, de Jeugd- en Zedenpolitie en tot de dag van vandaag ben ik teamleider van een Expertisecentrum. Daaronder vallen de onderwerpen Eergerelateerd Geweld, Discriminatie en Diversiteit.

Ooit in mijn jeugdjaren voetbalde ik bij v.v. Oosterlittens. Dat werd later v.v. Dronrijp.
Ik heb het 41 jaar als linksback volgehouden. Ook bestuurlijk ben ik altijd actief geweest. Bij de voetbalclub, de kaatsvereniging en twaalf jaar als lid van de strafcommissie van de KNKB.

In 2013 lonkte de lokale politiek. Gemeentebelangen klopte aan. Heel bewust heb ik ja gezegd. Inwoners willen in hun buurt veilig en plezierig wonen, werken en recreëren. Daarbij hoort naar mijn opvatting een integer, krachtig en faciliterend lokaal bestuur en gezag. De kiezers zorgden ervoor dat ik een jaar later raadslid in mijn woongemeente Menameradiel werd. Raadslid zijn is een ambt dat mij veel voldoening geeft. Mijn netwerk is nog groter geworden. Direct invloed kunnen uitoefenen op kwesties die mensen bezighouden en soms wakker van liggen, is erg waardevol. Ik ben beschikbaar om, namens u, zitting te gaan nemen in de eerste gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke. Het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen biedt u hopelijk voldoende aanknopingspunten om op 22 november a.s. een verstandige keuze te maken.

Samen maken wij het verschil. Het gaat u allen goed!