#4 Herre Hof, Franeker

image_pdfimage_print

Herre Hof, bijna 15 jaar bij Gemeentebelang Franekeradeel, waarvan vanaf december 2008 als raadslid. Lees wat hem beweegt om zich nu in te zetten voor de inwoners van de gemeente Waadhoeke:

 

Mijn naam is Herre Hof en vanaf 1964 woon ik in Franeker. Ik ben gehuwd en heb een zoon en een dochter, die beide uit huis zijn. In 2016 heeft m’n dochter een dochter gekregen en ben ik voor de eerste keer opa geworden, wat een geweldige belevenis voor mij is.

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Waadhoeke op 22 november as. heb ik mij als raadslid beschikbaar gesteld. De leden van Gemeentebelangen hebben dat gehonoreerd met een 4de plaats op de verkiezingslijst. Ik heb de afgelopen jaren in de raad van Franekeradeel mij beziggehouden met verschillende aandachtsgebieden, zoals ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer en sport en cultuur. De komende jaren zou ik mij in de gemeente Waadhoeke ook met die aandachtspunten willen bezighouden, zoals:

  • bebouwing van lege plekken;
  • serieus omgaan met klachten van burgers;
  • goed onderhoud aan de wegen, bruggen en fiets- en wandelpaden;
  • actieve sportbeoefening voor jong en oud en
  • het in stand- en goede staat houden van de dorpshuizen.

Dit zijn een aantal punten uit ons verkiezingsprogramma. Voor de meerdere punten waarvoor Gemeentebelangen zich de komende raadsperiode wil inzetten verwijs ik u naar deze pagina. Spreken de punten u aan, stem dan lokaal, stem Gemeentebelangen!

Ik wil mij met mijn mede raadsleden inzetten voor een leefbare gemeente Waadhoeke. Dit ga ik doen in uw belang en daar mag u mij op aanspreken.