#9 Bouwe van der Veer, Winsum

image_pdfimage_print

Van de lijsttrekker gaan we weer terug de top 10 in; naar de nummer 9. Winsumer Bouwe van der Veer stelt zich aan u voor:

 

Mijn naam is Bouwe van der Veer. Ik woon in Winsum en sinds drie jaar gepensioneerd. Lang werkzaam geweest bij een stedenbouwkundig bureau in Friesland. De laatste 15 jaar bij de gemeente het Bildt als hoofd van de afdeling Wonen en loco-gemeentesecretaris. Muziek, kaatsen, klussen en bestuurlijke functies houden mij actief.

Met Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt worden ook de dorpen Baaium, Winsum, Spannum en Wjelsryp onderdeel van Waadhoeke. Die verscheidenheid, de stad en veel dorpen en wijken vraagt om een duidelijk, helder en voor een ieder herkenbaar beleid. Bekendheid met plaatselijke problemen en weten er wat er echt speelt, daar draait het om. Dat is mij de afgelopen 15 jaar met de voorbereiding, de realisering en als voorzitter van het MFC in Winsum wel duidelijk geworden. De ideeën en de inzet van inwoners zijn de basis voor de realisering van heel veel zaken.

Na 15 jaar bezig te zijn geweest aan beleidsvoorbereiding voor college en raad, vind ik het een uitdaging om ook de beleidsbepalende kant mee te maken. Wat te kunnen betekenen voor bedrijven, dorpsbelangen, wijk- en buurtverenigingen, maar ook de gemeente als geheel. Daar wil ik mijn best voor doen.

Bij Gemeentebelangen denk ik mij optimaal voor al die belangen in te kunnen zetten. Bij de komende verkiezingen sta ik op plaats negen (9).