Motie van treurnis voor wethouder Tol

 

Het voormalige gemeentekantoor van gemeente Menameradiel

 

Vanavond tijdens de raadsvergadering hebben wij een motie van treurnis ingediend. Deze motie is voor wethouder mevrouw Tol en heeft alles te maken met de gang van zaken omtrent het vraagstuk over het vestigen van de Dienst SoZaWe in het oude gemeentekantoor van voormalige gemeente Menameradiel.

 

Volgens ons heeft heeft de wethouder niet voldaan aan haar actieve informatieplicht: ze had de raad van Waadhoeke moeten inlichten over het besluit dat de Dienst zich niet zou gaan vestigen in Menaam.

 

Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat de beslissing hiertoe genomen zou zijn door het voormalig college van Menameradiel. Wat volgens ons niet waar is.

 

De gehele motie is hieronder te lezen:

 

Motie (Motie van treurnis)

Betreft: motie (van treurnis) vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: wethouder mevrouw Tol

De raad van gemeente Waadhoeke, in de vergadering bijeen op 22 maart 2018.

Constateerde dat:
Wij in de Leeuwarder Courant van 24 februari 2018 hebben kunnen lezen dat de Dienst SoZaWe ervoor heeft gekozen om zich niet in het voormalige gemeentekantoor in Menaam te vestigen.

Gemeentebelangen in de raadsvergadering van 8 maart 2018 hierover vragen heeft gesteld aan  wethouder mevrouw Tol. Dit omdat het hier gaat om een beslissing die van groot belang is voor de leefbaarheid van Menaam en omgeving. Gemeentebelangen heeft dan ook gevraagd waarom het besluit van de dienst niet is gecommuniceerd met de raad van Waadhoeke.

Het antwoord van wethouder mevrouw Tol op deze vraag was: ik hoefde dit niet te communiceren met de raad van Waadhoeke. Dit omdat het besluit over het feit dat het pand in Menaam niet beschikbaar is voor de Dienst SoZaWe genomen is door het voormalig college van Menameradiel en omdat dit college de raad van Menameradiel hierover heeft ingelicht.

Ook heeft Gemeentebelangen de vraag gesteld of er in het college van Waadhoeke een besluit is genomen over de beschikbaarheid van het pand in Menaam voor de Dienst SoZaWe. Deze vraag is niet beantwoord door wethouder mevrouw Tol.

De beslissing dat het pand in Menaam niet beschikbaar is voor de Dienst SoZaWe is niet genomen door het college van Menameradiel. Dit blijkt uit:

In het verslag van het fractievoorzitteroverleg (overdrachtsdocument) van Menameradiel van       19 december 2017 staat:

 • Voor het gemeentekantoor is een zeer serieus gegadigde. In verband met het premature karakter wordt deze partij niet opgenomen in dit verslag. Een architectenbureau maakt op dit moment een schets van de mogelijke inrichting. De uitkomst wordt in januari verwacht.
 • Er staan ook andere opties open waaronder vestiging van de sociale dienst.

Uit de brief van de Dienst SoZaWe van 1 maart 2018 en de memo van het College van B&W Waadhoeke van 27 februari 2018 blijkt:

Op 21 december 2017 is in de bestuursvergadering van de Dienst SoZaWe geadviseerd om te kiezen voor de locatie “Gemeentekantoor Menaam’. De dienst wil echter uiterlijk 31 januari 2018 uitsluitsel over de mogelijkheid een huurovereenkomst af te sluiten.

In de bestuursvergadering van de Dienst SoZaWe van 25 januari 2018 heeft wethouder mevrouw Tol aangegeven dat de gemeente Waadhoeke niet voor 31 januari 2018 duidelijkheid kan geven over de huisvestigingsmogelijkheden van de Dienst SoZaWe in Menaam. Wethouder mevrouw Tol heeft de dienst dan ook om uitstel van deze beslissing gevraagd. Voor dit uitstel was binnen het bestuur van de Dienst SoZaWe geen draagvlak en daarom is besloten te gaan voor huisvestiging in Franeker.

Conclusie
Op basis van bovenstaande komen wij tot de volgende conclusie: in de bestuursvergadering van de dienst op 25 januari 2018 heeft wethouder mevrouw Tol namens de gemeente Waadhoeke de mededeling gedaan dat deze geen duidelijkheid kan geven aan de Dienst SoZaWe over de beschikbaarheid van het pand in Menaam voor deze dienst. Gevolg van deze mededeling is dat de dienst heeft afgezien van huisvesting in Menaam. Deze mededeling heeft de wethouder gedaan als portefeuillehouder en aan deze mededeling is geen besluit van het college van Waadhoeke vooraf gegaan. Na de mededeling van wethouder mevrouw Tol heeft het bestuur van de Dienst SoZaWe het besluit genomen af te zien van huisvesting in Menaam. Wethouder mevrouw Tol is namens de gemeente Waadhoeke bestuurslid van het bestuur van de Dienst SoZaWe en daarmee mede verantwoordelijk voor het besluit.

Spreekt uit
Treurnis over het feit dat wethouder mevrouw Tol niet heeft voldaan aan haar actieve informatieplicht. Zij had de raad van Waadhoeke moeten inlichten over het besluit van de Dienst SoZaWe om zich niet te vestigingen in Menaam.

Treurnis over het feit dat wethouder mevrouw Tol aangeeft dat de beslissing is genomen door het voormalig college van Menameradiel. Dit omdat wethouder mevrouw Tol verantwoordelijk is voor de mededeling die gedaan is in de vergadering van het bestuur van de Dienst SoZaWe op 25 januari 2018. Verder is zij als bestuurslid van de Dienst SoZaWe mede verantwoordelijk voor de beslissing die over de huisvesting is genomen door het bestuur van de Dienst SoZaWe.

Treurnis over het feit dat wethouder mevrouw Tol de raad onjuiste informatie heeft verstrekt in de raadvergadering van 8 maart 2018 bij de beantwoording van de vragen van de fractie van Gemeentebelangen.

En gaat over tot de orde van de dag

2 thoughts on “Motie van treurnis voor wethouder Tol

 1. Go mevrouw Tol go!

  Ik heb heel veel vertrouwen in mevrouw Tol.
  En kan me niet voorstellen, dat het is gegaan zoals u het ons voorschoteld.

 2. Ik was erbij, als SAMMER is dit een motie waarvan ik vind dat je zo niet met elkaar omgaat, let wel, mijn mening. Ja er zijn in dit traject wat onduidelijkheden, er had beter gecommuniseert kunnen worden. Maar op deze manier een wethouder onder uit willen halen is vind ik niet terecht, er zijn quablijkelijk passages uit vertrouwelijke stukken opgevoerd om deze wethouder te kakken te zetten, treurig,spijtig en niet nodig.

  Gemeente Waadhoeke, nabij besturen, SAMen, ook met de oppositie, deur staat open, zand er over !

  Laas Douma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *