De oeverzwaluw- en vleermuismuur van Deinum

image_pdfimage_print

Sinds ons vorige bericht hebben we niet stil gezeten. Zo waren er weer een aantal ledenvergaderingen bij verschillende Dorpsbelangen in gemeente Waadhoeke en waren er nog andere zeer interessante bijeenkomsten.

Zo hielden wij vorige week maandag onze openbare fractievergadering. Deze vindt altijd de maandag voor de raadsvergadering plaats. Ondanks dat de raadsvergadering van 26 april niet doorging vanwege te weinig agendapunten, ging de openbare fractievergadering wel door. Mede door het feit dat de fractie een inspreker mocht ontvangen.

De dinsdagavond erna waren we aanwezig in St.-Anne bij een informatiebijeenkomst van Wonen Noordwest Friesland en Accolade.

 

 

Diezelfde avond hield Dorpsbelang Boksum een ledenvergadering waar Anita Mast voor ons aanwezig was.

 

 

De volgende ochtend werd in Deinum de nieuw aangelegde oeverzwaluw- en vleermuismuur geopend. Voor dit project heeft de raad van Menameradiel nog geld beschikbaar gemaakt. Een prachtig project waar Dorpsbelang Deinum een Vogelwacht Boksum mee in hun nopjes zijn.

 

 

Adrie Weiland was woensdag 25 april te vinden in Sexbierum voor de ledenvergadering van Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum.

 

 

Afgelopen zaterdag hield Provinciaal Belang Fryslân in Poort van Franeker een bijeenkomst waarbij de het concept van het verkiezingsprogramma onder handen werd genomen. Naast leden uit Waadhoeke, waren er ook leden uit Harlingen, Súdwest-Fryslân en andere gemeenten.

 

 

Halverwege deze week verscheen in de rubriek ‘De raad aan zet’ van de Franeker Courant een kort interview van onze fractievoorzitter.