Subsidies en een lintje

image_pdfimage_print

Het is alweer een tijdje geleden dat we hier op de website een update geplaatst hebben, maar we hebben zeker niet stilgezeten. In dit item wordt een aantal activiteiten van mei genoemd.

Zo hielden we 9 mei onze eerste officiële ledenvergadering onder de nieuwe vlag van Gemeentebelangen. Deze vergadering hebben we gecombineerd met een schaduwfractievergadering.

 

Dinsdag 15 werd het Kernteam Samenleving bijgepraat over werk en participatie in de raadzaal van Waadhoeke.

 

Donderdag 17 mei, tijdens het jubileumfeest van VvV Sjirk de Wal, ontving schaduwfractielid Sijtze Leijenaar uit Dronryp een lintje uit handen van burgemeester Apotheker. Sijtze is als sinds 2006 lid van Gemeentebelangen (Menaldumadeel) en actief in de schaduwfractie.

 

Die avond vond er een raadsvergadering plaats waarin besloten werd dat Zwembad Waadhoeke voor twee jaar op subsidie kon rekenen van de gemeente. Nadat we eerder dit jaar een motie indienden met de VVD en CU hieromtrent, zijn we dus erg content met dit besluit.

 

Ook die avond werd er gesproken over subsidie voor de uitbouw van het dorpshuis Doarpsfinne in Minnertsga. Dit was nodig om huisvesting te kunnen realiseren voor de nieuwe huisarts. Helaas zag het college deze subsidie als staatssteun en niet als middel om de leefbaarheid van het dorp te waarborgen. Die motie die aan de orde was, werd in een schorsing zonder ons medeweten gewijzigd, waardoor het niet meer om subsidie maar om een lening ging.

Wethouder De Pee beweerde in haar betoog meermalen dat de huurprijs van de dokterspraktijk omlaag zou gaan als de gemeente over zou gaan tot het verstrekken van subsidie. Dit is volstrekt niet aan de orde, omdat de huurtarieven voor dokterspraktijken landelijk worden vastgesteld.

Ook zijn wij niet te spreken over de uitspraken van wethouder De Pee over het steeds lager worden van het bedrag waar de commissie om verzocht. Als er dan maar lang genoeg gewacht wordt, komt het verzoek vanzelf uit op nul. In onze ogen neem je de noodkreet uit het dorp dan niet serieus.

 

Schaduwfractielid Jannetta Plantinga was die donderdagavond aanwezig voor ons bij de jaarvergadering van Plaatselijk Belang St.-Jabik.

De inwoners van dit Bildtse dorp maken zich zorgen over krimp. Veel sociale woningbouw lijkt naar St.-Anne te gaan i.p.v. andere, omliggende dorpen. Ook maakt men zich zorgen over mogelijke toename van arbeidsmigranten en de toekomstige bestemming van school die straks leeg komt te staan.

Het dorp heeft de afgelopen tijd veel energie gestoken in het ontwerp van het nieuw te realiseren MFC, waar ook de nieuwe samenwerkingsschool in gehuisvest wordt.

 

De volgende avond was Herre Hof aanwezig bij jaarvergadering in Ried. Punten die die avond aan de orde kwamen gingen o.a. over de dorpsvisie en de infrastructuur. Op de doorgaande weg zou men graag maatregelen zien tegen hard rijden. En in de haven is de walbeschoeiing aan vervanging toe en werd er gesproken over het aantal camperplaatsen aldaar. Binnenkort zullen deze punten besproken worden met de wethouder en dorpscoördinator.

 

Op 31 mei vond er weer een raadsvergadering plaats waarin de vragen behandeld werden die onze fractie gesteld heeft aan het college n.a.v. de perikelen bij de GGZ in Franeker.