Coalitie en College blundert met huisvestingsbeleid arbeidsmigranten

Het college wil de criteria voor huisvesting van arbeidsmigranten verruimen. Zij heeft daarbij eerst een denkrichting ontwikkeld en wil daarna pas met belanghebbenden praten. Hierbij wordt volledig voorbijgegaan aan het belang van de inwoners van Waadhoeke.

Te pas en te onpas melden coalitie en college dat er van dichtbij bestuurd dient te worden. Inwoners betrekken bij belangrijke vraagstukken. In dit dossier wordt er weer volledig voorbijgegaan aan dit voornemen. Als allerlaatste mogen de burgers nog iets zeggen, terwijl de denkrichting er al ligt. Bovendien wordt er op dit moment niet gehandhaafd, terwijl het beleid nu juist is vastgesteld om te kunnen handhaven. Broddelwerk van het college!

In maart is de fractie van Gemeentebelangen weliswaar akkoord gegaan met het vaststellen van het “tijdelijke” beleid om de op dat moment spelende problemen op te lossen. Dit nadat de coalitie niet wilde meegaan in het idee van GB om het beleid pas vast te stellen nadat een kernteam zich gebogen had over deze kwestie. Hier hadden alle belanghebbenden hun vrije mening kunnen geven.

Nu lijkt het erop dat de inwoners hun mening kunnen geven, maar het voorstel tot verruiming ligt al min of meer vast.

De fractie van GB zal goed luisteren naar de inbreng van de inwoners en de denkrichting van het college naast zich neerleggen. Wat de fractie van GB betreft beginnen we opnieuw, net zoals we in maart al voorstelden en hadden moeten doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *