Een kip met gouden eieren in Menaam?

Het is nu januari 2019 en er is nog steeds geen duidelijkheid over de bestemming van het voormalig gemeentekantoor in Menaam. De toezegging van het college om met duidelijkheid te komen wordt steeds uitgesteld (Pasen, oktober, december…). Het college geeft aan dat ze nog volop in onderhandeling is en dat we een mooi resultaat kunnen verwachten. Vanaf oktober 2017 is men in gesprek met een belanghebbende partij, maar de fractie van Gemeentebelangen vraagt zich af hoe serieus dit is. Volgens Gemeentebelangen is het de hoogste tijd voor duidelijkheid!

Het afgelopen jaar heeft GB steeds de vinger aan de pols gehouden:

  • Tijdens de raadsvergadering op 8 maart 2018 heeft onze fractie vragen gesteld aan het college over de bestemming van het voormalig gemeentekantoor in Menaam. Dit omdat de Dienst SoZaWe heeft laten weten dat huisvesting in Menaam een goede optie zou zijn  geweest. Het college heeft aan de Dienst laten weten dat het pand in Menaam niet beschikbaar is omdat er een serieuze gegadigde is. Tijdens de raadsvergadering geeft wethouder Tol aan dat in oktober 2017  zich inderdaad een serieuze partij heeft gemeld waarmee zij in gesprek zijn. Om deze onderhandelingen niet te verstoren doet het college hier verder geen mededelingen. Een broedende kip moet je niet storen, zeker niet als er kans is op een heel mooi paaskuiken volgens wethouder Tol.
  • Na Pasen 2018 hebben wij vervolgens niets meer gehoord van het college over de bestemming van het voormalige gemeentekantoor. Daarom heeft GB in september 2018 schriftelijke vragen gesteld aan het college. In deze reactie werd aangegeven dat de geïnteresseerde partij uiterlijk eind oktober 2018 uitslag zal geven over het wel of niet doorgaan van de koop.
  • In de raadsvergadering van 1 november 2018 is bij de programmabegroting wederom een opmerking geplaatst over de bestemming van het voormalig gemeentekantoor in Menaam. Het is inmiddels eind oktober 2018 geweest en de uiteindelijke bestemming is nog een groot vraagteken. Wethouder De Pee heeft nog steeds hoop op een goede uitkomst. Daarom zegt zij toe dat er in december 2018 meer duidelijk komt. Ook voegt zij daar aan toe dat de datum steeds een beetje opschuift, maar als het resultaat alleen maar mooier wordt, is dat volgens haar geen probleem.

De fractie van Gemeentebelangen hoopt nog steeds op een positieve afloop en daarmee met de verkoop van het pand in Menaam. Wel zijn wij van mening dat er nu zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen van deze ‘serieuze gegadigde’. Mocht de koop onverhoopt niet doorgaan, dan kan het gemeentekantoor beschikbaar gesteld worden aan een andere koper of huurder(s). Dit pand 15 maanden min of meer leeg laten staan voor een onbekende partij komt de leefbaarheid niet ten goede en duurt volgens ons veel te lang.

De fractie van Gemeentebelangen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *