Gemeentebelangen Waadhoeke gaat ook provinciaal

image_pdfimage_print

Lijsttrekker Provinciaal Belang Fryslân Rinus Buising: “De stoelen op het Provinciehuis worden momenteel hoofdzakelijk bekleed door de landelijke of provinciale politieke partijen. Hierdoor wordt er te weinig geluisterd naar de inwoners van onze provincie. En als er wél wordt geluisterd, dan wordt dit vaak voor kennisgeving aangenomen en wordt er te weinig of niets mee gedaan. Bij Provinciaal Belang Fryslân komt de inbreng uitsluitend van de (leden van de) lokale partijen en weet men dus zeker dat er met hun inbreng iets wordt gedaan”.

Lijsttrekker Rinus Buising

Gemeentebelangen Waadhoeke levert voor de Statenverkiezingen drie kandidaten: de nummer 6 Kees Arendz uit Dronryp en onder aan de lijst staan Liesbeth Terpstra en Herre Hof uit Franeker.
Aan de veel gehoorde opmerkingen van de inwoners: “Wij hoeven niet te stemmen want er wordt toch niet naar ons geluisterd”, komt vanaf 20 maart dan ook eindelijk een einde. Vanaf die datum wordt er wél geluisterd naar en gehandeld voor de inwoners.

Nummer 6 Kees Arendz

Gemeentebelangen Waadhoeke maakt zich op voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart 2019. Gemeentebelangen Waadhoeke? Jazeker! Zij hebben zich, net als 13 andere onafhankelijke, lokale partijen in Fryslân verenigd in Provinciaal Belang Fryslân.
Alleen op deze manier kan ook de lokale politiek zich laten horen op het Provinciehuis. Onder het motto: maak van lokalen ook provincialen.

Liesbeth Terpstra

Buising: “Wij zien de achteruitgang van het aantal inwoners dan ook niet als een onoverkomelijk probleem, maar als een uitdaging”. En die uitdaging gaan we graag aan! We moeten ervoor zorgen dat er ook voldoende nieuwbouw in de kleine(re) dorpen wordt gepleegd. Bewoners in die kleinere kernen zijn de basis voor een gezonde lokale economie. Zonder voldoende aanwas van mensen verdwijnt niet alleen het woonplezier, maar ook onder meer bushaltes, winkels, pinautomaten, huisartsen en scholen. Dit moet anders en dit kán ook anders!”

Herre Hof

En natuurlijk sluit Provinciaal Belang Fryslân de ogen niet voor andere problemen zoals die van het klimaat. Uiteraard moeten hiervoor oplossingen komen, maar niet met de zevenmijlslaarzen zoals nu in het klimaatakkoord is vastgelegd. “Hiervoor zijn andere mogelijkheden en ook hiervoor zullen wij ons met man en macht en voor 100% inzetten”, zegt de lijsttrekker tot slot.