Motie voor servicepunt burgerzaken Waadhoeke in Sint Annaparochie

image_pdfimage_print

Gemeentebelangen wil een servicepunt burgerzaken in Sint Annaparochie en zal daartoe aanstaande donderdag tijdens de raadsvergadering een motie indienen.

Alle fracties hebben tijdens de verkiezingen laten weten dat de inwoners zo weinig mogelijk moesten merken van de gemeentelijke fusie. De gemeente moet dichtbij aanwezig zijn en de dienstverlening beter dan dat die was. Tegelijkertijd en nadien hebben we dit vastgelegd in een aantal documenten. (coalitieakkoord, visiedocument “Persoonlijk, dichtbij en online”, magazine “Wij zijn Waadhoeke”)

Het afgelopen jaar zijn wij als fractie verschillende keren benaderd met klachten over de bereikbaarheid van het gemeentehuis en dus de toegang tot de dienstverlening. Afgelopen maand werd er ook melding van gemaakt in het preadvies armoedebeleid. Deze klachten en opmerkingen in het preadvies hebben voornamelijk betrekking op de latende gemeente Het Bildt. Mede door de slechte openbaar vervoerverbinding met Franeker is men in het noorden van onze gemeente veel tijd en geld extra kwijt ten opzichte van Franeker en omstreken. Een extra servicepunt burgerzaken in Sint Annaparochie om daar hun (reis) documenten aan te kunnen vragen zou een eerlijker verdeling geven.

Gemeentebelangen is van mening dat dit een weeffout in het herindelingsproces is geweest.
Gemeentebelangen wil daarom een voorstel ontvangen van het college om een servicepunt in Sint Annaparochie te openen.

In de motie wordt Het Bildt genoemd, maar het mag duidelijk zijn dat er veel meer dorpen gebruik zouden willen maken van Sint Annaparochie. (Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum, Marsum, enz).