Geslaagde avond met GB

image_pdfimage_print

Op 6 mei heeft GB met de bewoners van de Winsum, Spannum, Wjelsryp en Baaium een bijzonder geslaagde avond gehouden in MFC de Helling in Winsum. Het belang van GB komt naar u toe werd die avond nog maar eens onderstreept.

 

Een goede deelname van vertegenwoordigers van dorpsbelangen en van particulieren zorgden er voor dat er over veel punten met elkaar werd gesproken. Wat speelt er in de dorpen. Wat houdt ons bezig. En wat is op korte en langere termijn van belang om de leefbaarheid in stand te houden en er voor te zorgen dat de inwoners in de dorpen willen en kunnen blijven wonen. Woningbouw in de dorpen niet op slot zetten maar juist naar behoefte toestaan vonden alle aanwezigen een belangrijk punt. Ook het daadwerkelijk helpen en ondersteunen door de gemeente, zowel als ambtelijk als bestuurlijk, bij diverse zaken die spelen in de dorpen kwam uit de discussie naar voren.

 

Rond 10 uur kon fractie voorzitter Douwe Kamstra met een goed gevoel over de opzet van de avond en de inbreng van de aanwezigen, de bijeenkomst afsluiten.