De financiële injectie voor de Gemeenschappelijke regeling Fryslân-West (Empatec) van 5 miljoen.

image_pdfimage_print

Tijdens de raadvergadering van 3 december 2020 is aan de gemeenteraad gevraagd om 1,1 miljoen extra over te maken aan deze gemeenschappelijke regeling. In totaal wordt 5 miljoen gevraagd van de deelnemende gemeenten

Voor de fractie van Gemeentebelangen is er nog steeds veel onduidelijkheid en wij vragen ons nog steeds af:

  • Hoe kun je miljoenen in de boekhouding “verkeerd” boeken, waardoor de resultaten over de jaren 2014 tot en met 2019, te positief worden voorgesteld?
  • Hoe kun je het tekort over 2014 toeschrijven aan de gewijzigde financiering van de WSW vanaf 2015?
  • Wie is hier verantwoordelijk voor?
  • Wie neemt de verantwoordelijkheid?


De gemeenteraad van Waadhoeke heeft meerdere malen aangegeven dat er verandering moet komen in de financiële situatie van de gemeenschappelijke regeling. Het eerst signaal was zelfs van de herindelingscommissie nog voordat er een gemeenteraad Waadhoeke bestond. Als vervolg hierop is in één van de eerste raadsvergaderingen van Waadhoeke een amendement aangenomen, gesteund door alle raadsleden. Ook is later op diverse momenten aangegeven dat er actie van de gemeenschappelijke regeling werd verwacht om de financiële situatie te verbeteren.
                                                                                                                         
Deze signalen zijn genegeerd door de directie en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. De verantwoordelijk wethouder heeft meerdere keren aangegeven dat er hard gewerkt wordt. De fractie van Gemeentebelangen vraag zich af waar zij in haar rol als wethouder en als voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur zo hard aan heeft gewerkt. Dit omdat de financiële situatie van de gemeenschappelijke regeling nu zo slecht is dat de salarissen van de medewerkers mogelijk niet uitbetaald kunnen worden.

Het stoort de fractie van Gemeentebelangen vooral dat er geen verantwoordelijkheid wordt genomen door de directie, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Zij blijven zitten en kunnen doorgaan met het gevoerde wanbeleid.

Ook zuur is dat de extra financiële bijdrage wordt betaald uit de algemene reserve. Dit betekent dat er plannen/projecten/ of ideeën van onze inwoners niet door kunnen gaan omdat het geld naar de gemeenschappelijke regeling is gegaan. Gemeentebelangen is van mening dat dat niet uit is te leggen aan onze burgers.

Met pijn in ons hart heeft de fractie van Gemeentebelangen tegen het voorstel gestemd. Wij hebben tegen gestemd om een signaal af te geven. Het is nu eindelijk tijd dat er een stabiele organisatie komt met een directie en bestuurders die in actie komen en die verantwoordelijkheid nemen. Hier hebben de inwoners van Waadhoeke recht op maar vooral de mensen die bij de gemeenschappelijke regeling werken.