GBulletin ’22-2

image_pdfimage_print

De verkiezingen namen veel tijd in beslag. Gelukkig kunnen we jullie nu op passende tijden weer een bulletin sturen met informatie. Deze keer nog even op de verkiezingen terugblikken.


DE VERKIEZINGEN IN BEELD


VERKIEZINGSUITSLAGEN VOOR GEMEENTEBELANGEN

  • Gemeentebelangen kwam 78 stemmen tekort om de grootste partij in Waadhoeke te worden;
  • wel boekte GB de grootste verk.winst (van 3240 in 2017 naar nu 4329; een winst van 1089!);
  • interessant is het feit dat GB een brede vertegenwoordiging had die veel stemmen opleverde. (de eerste 13 kandidaten waren goed voor 3482 stemmen; Douwe Kamstra: 1197 stemmen; Anita Mast: 518; Kees Arendz: 413; Adrie Weiland: 223; Herre Hof: 191; Leendert Ferwerda: 223; Haaye   Hoekstra: 88; Mathijs Kalma: 144; Sebastiaan Douma: 38; Ludwig Seerden: 128; Emma Zuidema: 177; Bouwe van der Veer: 49 en Marcel v/d. Vaart: 94.
  • Emma Zuidema is met voorkeursstemmen in de raad gekozen;
  • het bestuur, de fractie en het campagneteam danken alle stemmers voor hun betrokkenheid


OVERZICHTJE STEMMEN-PERCENTAGES (globaal)

Partij / ClusterFraneker e.o.Menaam e.o.’t Bildt
Gemeentebelangen19,5 %30 %22,5 %
CDA22,5 %15 %19,5 %
SAM21,4 %24,5 %26,5 %
FNP21,5 %19,5 %16,5 %
VVD9,1 %7,4 %9,9 %
CU5,8 %5 %5,5 %


ZETELVERDELING IN NIEUWE RAAD WAADHOEKE

SAM: 7 zetels; Gem.Belangen: 7; FNP: 6; CDA: 6; VVD; 4 en CU: 1

Onderstaande foto van de GB-raadsleden, gemaakt op 30 maart, na de installatie voor de nieuwe raadsperiode. Emma Zuidema uit St.-Annaparochie ontbreekt op de foto.

Van links naar recht: Kees Arendz, Anita Mast, Adrie Weiland, Leendert Ferwerda, Herre Hof en Douwe Kamstra


FORMATIE VAN START GEGAAN

Op 1 april bood informateur Peter van der Voort zijn advies over een mogelijke coalitie aan aan zijn

opdrachtgever Hanna van der Werff (fractievoorzitter van SAM). Zij nam het advies over om een coalitie te verkennen in de formatie met SAM, Gemeentebelangen en de FNP.

Deze 3 partijen zijn enthousiast om samen aan een akkoord te gaan werken. Intussen zijn de verkennende gesprekken, om tot een coalitieprogramma te komen, begonnen, onder leiding van een formateur.

Gemeentebelangen is blij om weer “aan tafel” te zitten en klaar om met een sterk team bestuurs-

verantwoordelijkheid te dragen. We houden jullie op de hoogte!


JAARVERGADERING DORPSBELANG OOSTERBIERUM – KLOOSTER LIDLUM

Op 6 april 2022 hebben de fractieleden Weiland en Hof de jaarvergadering van dorpsbelang Oosterbierum-Klooster-Lidlum bijgewoond. Belangrijkste punten:

Nieuwbouw
De bouw van 25 woningen aan de Stajonsreed kan van start. De regie over de uitvoering daarvan blijft in handen van de bouwcommissie Oosterbierum. Tot 15 mei as. krijgen de inwoners van eigen dorp de tijd om in te schrijven; daarna kan de omgeving ook inschrijven.

Arbeidsmigranten
In een aantal huizen waren meer migranten ( single’s / short stayers) wat in strijd was met het gehanteerde beleid van de gemeente Waadhoeke.

“Sense of Place”
Aan het eind van de Slachtedijk nabij de Waddendijk zal in het kader van Sence of Place een kunstproject worden geplaatst. Dat is een project langs de Waddenkust , dat een mengvorm is van kunst en landschapsbeheer. Op de oude vuilstort zal een “Dijk van een Wijf”  herrijzen.

Laadpalen

Dorpsbelang wil graag een aantal laadpalen bij dorpshuis It Mienskar hebben.

Mûntsjewei
Dorpsbelang is blij dat er eindelijk “passeervakken” op de Mûntsjewei zullen worden aangelegd. Gemeentebelangen heeft daarvoor bij de behandeling van Mobiliteitsvisie middels een amendement gepleit.

Gebiedsontwikkeling
De gelden die daarin zijn overgebleven bedragen ca, 7 ton. Dat geld zou worden bestemd voor projecten in de dorpen Tzummarum/Firdgum, Sexbierum/Pietersbierum en Oosterbierum/Kloosterlidlum. De dorpen kiezen zelf voor een verdeling van 1/3 per dorp i.p.v. een verdeling op grond van het aantal inwoners.