GBulletin ’23-2

image_pdfimage_print

PROVINCIALE VERKIEZINGEN


Onze lokale partij maakt provinciaal deel uit van PROVINCIAAL BELANG FRYSLÂN.

Op 15 maart jl. deed zij met lijst 15 mee aan de verkiezingen. Op de lijst stonden ook mensen uit Waadhoeke: Douwe Kamstra, Anita Mast, Kees Arendz, Leendert Ferwerda en Herre Hof. Lijsttrekker voor PBF was Sandra de Jong.

De stembusuitslag liet zien dat de onafhankelijke lokale politiek weer terug is in het Provinciaal bestuur met 1 zetel.

De uitslag toonde duidelijk aan dat Fryslan niet van de politiek is, maar van en voor haar inwoners. Ook BBB:  van harte gefeliciteerd met jullie historische overwinning!


BRUGJE VAN PARKEERTERREIN ZWARTE HAAN NAAR ZEEDIJK

Na vragen van Gemeentebelangen heeft B&W besloten het schelpenpad en brugje uit de nog te verlenen omgevingsvergunning voor de Starbarn te halen.

Voor het brugje was door de gemeente het Bildt een daarvoor gewaarmerkt bedrag aan de nieuwe gemeente Waadhoeke overgedragen.

Schelpenpad en loopbrugje naar de zeedijk worden nu na 1 mei tegelijk met de verbetering van de parkeervoorziening en de verkeersaanpassingen gerealiseerd.


GB-DUIF

We kregen van ons GB-bestuurslid Lize Baarda uit Franeker een aardige foto.

Al heel vroeg, in februari, zat op haar balkon een duivenpaar met een nestje en maar liefst 4 eieren.


DORPSBELANG HITZUM

Leendert Ferwerda en Anita Mast woonden, namens Gemeentebelangen Waadhoeke, de vergadering bij van dorpsbelang Hitzum. Behoorlijke opkomst met opvallend veel jongere inwoners. Er is net een nieuw bestuur gekomen en de agenda ging over de toekomst van dorpsbelang.


TREINEN IN DEINUM EN DRONRYP

We hadden zo gehoopt dat de treinen vanaf 10 april weer twee keer in plaats van één keer per uur zouden stoppen in Deinum en Dronryp.

Maar helaas…..

De reden waarom begrijpen we niet zo goed. Mede het gevolg van nog altijd een “schrikbarend hoog ziekteverzuim” aldus gedeputeerde Fokkens . Over het wel tweemaal stoppen in de ochtenduren praat ze niet.

Vraag: hoe is het mogelijk dat het dan wel kan en later niet meer. Beide keren zit er een machinist in de trein en ook een conducteur. Stoppen kost 5 minuten! Wat heeft het schrikbarend hoge ziekte verzuim daar mee te maken? Gemeentebelangen zegt: “Even doorvragen gedeputeerde! Niet alles voor zoete koek slikken!


AFSCHEID LUTE PEN

Tijdens onze algemene ledenvergadering op 23 maart

hebben we afscheid genomen van onze bestuursvoorzitter Lute Pen. Als nieuwe voorzitter is benoemd Matthijs Kalma uit Berltsum.

Lute: Bedankt voor je jarenlange inzet voor GB. En Matthijs: Fijn dat je deze functie op je wilt nemen.


COLUMNIST EMMA ZUIDEMA

Ons nieuw en jongste raadslid Emma Zuidema, 28 jaar en St.Annabuurster, is columniste geworden bij Bildt.nu. Ze wil zo veel mogelijk mensen in Waadhoeke “meenemen” in het politieke bedrijf: hoe wordt er in de raad gedebatteerd, wat houdt raadsleden bezig en nog veel meer. Gewoon vertellen en in begrijpelijke taal. Het is Emma haar wens om meer mensen en vooral ook jongeren te interesseren voor de politiek. Blijf haar volgen in Bildt.nu.


NL-DOET

Nu we Emma toch een plaatsje geven in dit bulletin, op 11 maart jl. was zij ook actief in Froubuurt bij NL-Doet. Trouwens, meer mensen van Gemeentebelangen maakten zich op die dag verdienstelijk en waren actief als vrijwilliger bij sociaalmaatschappelijke organisaties. Zo je als vrijwilliger inzetten geeft bovendien een goed gevoel en geeft veel voldoening.