1

Welkom

Foto van de fractie van Gemeentebelangen Waadhoeke
De huidige fractie van Gemeentebelangen, v.l.n.r.: Kees Arendz, Anita Mast, Adrie Weiland, Leendert Ferwerda, Herre Hof, Klaas Rodenburg, Haaye Hoekstra en Douwe Kamstra (fractievoorzitter)

Je bent beland op de website van Gemeentebelangen, hartelijk welkom. Gemeentebelangen is de onafhankelijke en lokale partij binnen de gemeente Waadhoeke, een relatief jonge gemeente. Door een fusie van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en een deel van Littenseradiel ontstond per 1-1- 2018 deze nieuwe gemeente.

In Waadhoeke is Gemeentebelangen dé verfrissende partij en dienen wij jouw belang!

Als je op deze pagina terechtgekomen bent, omdat je op zoek bent naar meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van (14, 15 en) 16 maart 2022, dan verwijzen we je graag door naar deze pagina.

Gemeentebelang Franekeradeel en Gemeentebelangen Menaldumadeel droegen beide een jarenlange bestuursverantwoordelijkheid, respectievelijk 45 en 25 jaar. In beide gemeenten waren zij de laatste 8 jaren de grootste partijen met elk 5 raadsleden en een wethouder. Mede daardoor was en is er sprake van veel initiatief en degelijk beleid. Er zijn mooie en positieve zaken gerealiseerd.

Intussen zijn deze partijen gefuseerd en gaan we verder onder de naam ‘Gemeentebelangen’.

Gemeentebelangen is een vertegenwoordiging van de plaatselijke bevolking en staat daar met een luisterend oor en uitleg middenin.

Volg ons op:
www.gemeentebelangen.frl
facebook.com/GBWaadhoeke
twitter.com/GBWaadhoeke
instagram.com/GBWaadhoeke