Wie We Zijn

Gemeentebelangen bestaat uit de onze raadsleden, het bestuur en onze schaduwfractieleden.

Onze schaduwfractie bestaat uit leden uit verschillende plaatsen uit gemeente Waadhoeke. Veel van hen zijn ook actief lid bij (sport)verenigingen of zijn zij anders actief in hun woonplaats. Zij zijn de oren en ogen voor onze raadsleden. Ongeveer eens per maand komen wij samen tijdens een schaduwfractievergadering, waarin we komende raadstukken en andere lopende zaken bespreken. Op die manier hebben we een fijne wisselwerking tussen de fractie en de schaduwfractie.

.

Fractie

Onze huidige fractie bestaat uit:

Douwe Kamstra, Bitgum (fractievoorzitter)
raadslid.kamstra@waadhoeke.nl
Meer informatie

Anita Mast, Menaam
raadslid.mast@waadhoeke.nl
Meer informatie

Kees Arendz, Dronryp
raadslid.arendz@waadhoeke.nl
Meer informatie

Herre Hof, Franeker
raadslid.hof@waadhoeke.nl
Meer informatie

Adrie Weiland, Minnertsga
raadslid.weiland@waadhoeke.nl
Meer informatie

Klaas Rodenburg, Franeker
raadslid.rodenburg@waadhoeke.nl
Meer informatie

Haaye Hoekstra, Berltsum
raadslid.hoekstra@waadhoeke.nl
Meer informatie

.

Bestuur

Ons bestuur bestaat momenteel uit:

Sebastiaan Douma, Franeker (voorzitter)

Lute Pen, Dronryp (secretaris)

Theun Veenstra, Franeker (penningmeester)

Lize Baarda, Franeker (algemeen lid)