Wie We Zijn

image_pdfimage_print

Gemeentebelangen Waadhoeke bestaat uit de onze raadsleden, het bestuur en onze schaduwfractieleden.

Onze schaduwfractie bestaat uit leden uit verschillende plaatsen uit gemeente Waadhoeke. Veel van hen zijn ook actief lid bij (sport)verenigingen of zijn zij anders actief in hun woonplaats. Zij zijn de oren en ogen voor onze raadsleden. Ongeveer eens per maand komen wij samen tijdens een schaduwfractievergadering, waarin we komende raadstukken en andere lopende zaken bespreken. Op die manier hebben we een fijne wisselwerking tussen de fractie en de schaduwfractie.

 

Fractie

 

 

Onze fractie bestaat uit de volgende raadsleden:

Douwe Kamstra, Bitgum (fractievoorzitter)
raadslid.kamstra@waadhoeke.nl
Meer informatie

Anita Mast, Menaam
raadslid.mast@waadhoeke.nl
Meer informatie

Adrie Weiland, Minnertsga
raadslid.weiland@waadhoeke.nl
Meer informatie

Leendert Ferwerda, Sint-Anne
raadslid.ferwerda@waadhoeke.nl
Meer informatie

Herre Hof, Franeker
raadslid.hof@waadhoeke.nl
Meer informatie

Emma Zuidema, Sint-Anne
raadslid.zuidema@waadhoeke.nl
Meer informatie

Haaye Hoekstra, Berltsum
raadslid.hoekstra@waadhoeke.nl
Meer informatie

 

Wethouder

 

Sinds afgelopen verkiezingen zit Gemeentebelangen Waadhoeke in de coalitie en mag een wethouder leveren. Geen onbekende gezicht: Kees Arendz.

In de vorige raadsperiode nog raadslid, nu dus wethouder. Meer informatie en portefeuille.

 

Bestuur

Ons bestuur bestaat momenteel uit:

Mathijs Kalma, Berltsum (voorzitter)

Lize Baarda, Franeker (secretaris)

Tetman van der Meulen, Ried (penningmeester)

Giftenreglement