Gemeentebelangen langs Dorpsbelangen

image_pdfimage_print

Als Gemeentebelangen proberen wij om bij zo veel als mogelijk ledenvergaderingen in dorpen en wijken aanwezig te zijn. Niet altijd hebben we tijdig de datum van zo’n bijeenkomst achterhaald of komt het qua planning een keer niet uit. Daarom missen we er helaas wel eens een.
Binnen de partij delen we de bevindingen van zo’n avond, zodat iedereen globaal op de hoogte is van wat er speelt in het dorp of de wijk.

Vanaf maart t/m mei vinden dergelijke vergaderingen plaats, dus we zijn al een aantal weken door de hele gemeente Waadhoeke te vinden. Zo ook deze week weer.

Afgelopen maandag was Anita Mast voor ons in Menaam, Herre Hof in Skingen-Slappeterp en Kees Arendz in Dronryp.

 

 

 

Dinsdag was Herre Hof in het gemeentehuis van Waadhoeke in Franeker aanwezig bij een raadbijeenkomst van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Een avond waarbij hij interessante gesprekken gevoerd heeft met aanwezigen.

 

Diezelfde avond zaten Albert Stuulen en Kees Arendz in Deinum bij de jaarvergadering van het Dorpsbelang.

 

Vrijdag werd in Bitgum de ledenvergadering van het Dorpsbelang gehouden. Anita Mast was namens Gemeentebelangen aanwezig.

 

Daarnaast werd tijdens de vergadering in Bitgum nog genoemd dat de communicatie met de gemeente Waadhoeke nog niet altijd goed verloopt en is de redactie van ‘Doarp en Sport’ dringend op zoek naar nieuwe leden. Wij hopen op vlug positief nieuws over deze twee laatste onderwerpen.