Forse stijging woonlasten in gemeente Waadhoeke

image_pdfimage_print

De vereniging “Eigen Huis” gaf cijfers over de woonlasten van meerpersoonshuishoudens.

Kijkend naar Friesland moet geconstateerd worden dat de gemeente Waadhoeke op meerdere terreinen forse stijgingen laat zien.

Onderstaand overzicht toont dit aan:

  • top-5 stijgers woonlasten; na Tytjerksteradiel en Dantumadiel komt Waadhoeke als stijger op de derde plaats in Friesland: van € 727,64 (2019) naar € 777,22 in 2020 (stijging van 6,8 %)
  • afvalstoffenheffing: van € 237,50 naar € 260,00 in 2020
  • rioolheffing meerpersoonshuishoudens: Waadhoeke is de grootste stijger in Friesland met 9,6 % van € 244,50 in 2019 naar € 268,00 in het jaar 2020

In de raadsvergadering van december 2019 had Gemeentebelangen, samen met VVD, CU en fractie-Hoekstra een amendement ingediend inzake de rioolbelasting. Het genoemde amendement werd verworpen met een stemverhouding: 10 “voor” en 14 “tegen” (de coalitie).Om die reden heeft Gemeentebelangen NIET ingestemd met de totale belastingverordening 2020!

Gemeentebelangen wil in de toekomst zeker één van de speerpunten uit haar verkiezingsprogramma uit 2018: “aanvaardbare lasten voor de burger” beter inhoud geven.

One thought on “Forse stijging woonlasten in gemeente Waadhoeke

  1. In Herwijnen is veel protest tegen plaatsing van een nieuwe radar door defensie. Er komt daar onderzoek naar de sterkte van straling, er zijn kamervragen gesteld. Volkskrant bericht daarover.
    Zou het niet reëel zijn dat men in Wier geïnformeerd wordt over de reeds nieuw gebouwde radar. Er wordt gesproken over een veel zwaardere radar.
    Kan GB daar eens wat vragen over stellen.

Comments are closed.