Forse stijging woonlasten in gemeente Waadhoeke

De vereniging “Eigen Huis” gaf cijfers over de woonlasten van meerpersoonshuishoudens.

Kijkend naar Friesland moet geconstateerd worden dat de gemeente Waadhoeke op meerdere terreinen forse stijgingen laat zien.

Onderstaand overzicht toont dit aan:

  • top-5 stijgers woonlasten; na Tytjerksteradiel en Dantumadiel komt Waadhoeke als stijger op de derde plaats in Friesland: van € 727,64 (2019) naar € 777,22 in 2020 (stijging van 6,8 %)
  • afvalstoffenheffing: van € 237,50 naar € 260,00 in 2020
  • rioolheffing meerpersoonshuishoudens: Waadhoeke is de grootste stijger in Friesland met 9,6 % van € 244,50 in 2019 naar € 268,00 in het jaar 2020

In de raadsvergadering van december 2019 had Gemeentebelangen, samen met VVD, CU en fractie-Hoekstra een amendement ingediend inzake de rioolbelasting. Het genoemde amendement werd verworpen met een stemverhouding: 10 “voor” en 14 “tegen” (de coalitie).Om die reden heeft Gemeentebelangen NIET ingestemd met de totale belastingverordening 2020!

Gemeentebelangen wil in de toekomst zeker één van de speerpunten uit haar verkiezingsprogramma uit 2018: “aanvaardbare lasten voor de burger” beter inhoud geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *