Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’

image_pdfimage_print

Vanaf nu gaan we regelmatig zogenaamde ‘GBulletins’ op onze website publiceren, www.gemeentebelangen.frl. Deze bulletins verspreiden we ook via onze social media-kanalen, naast Twitter en Facebook tegenwoordig ook Instagram. Allemaal te vinden via @GBWaadhoeke.

Wil je liever op de hoogte gehouden worden via e-mail? Dat kan, stuur ons even een verzoek via info@gemeentebelangen.frl en we voegen u toe aan de verzendlijst.

 

Waarom de bulletins?

Douwe Kamstra (fractievoorzitter GB): “Wij willen u met het nieuwsbulletin iets breder informeren dan tot nu toe. Wij begrijpen dat u niet iedere keer naar de openbare fractie- of raadsvergadering kunt komen. U bent dan beperkt tot wat de reguliere pers van de Waadhoekster politiek vindt en de plek die Gemeentebelangen daar inneemt.
Kortom: wij willen u met enige regelmaat een nieuwsbulletin sturen met ervaringen en plannen vanuit het hart van Gemeentebelangen: lokaal, krachtig en ambitieus.

 

Lute Pen (voorzitter partijbestuur GB): “Gemeentebelangen komt naar u toe. Zo hebben we de afgelopen jaren inwoners van Winsum, Spannum, Wjelsryp en Baaium, van Ouwe Syl en van Minnertsga uitgenodigd op informatieavonden in hun dorpen. Ook zijn er door GB een flink aantal bedrijfsbezoeken afgelegd.
Voortzetting van deze activiteiten in 2020 lukte door corona helaas niet, maar zodra het weer kan, gaan onze fractieleden er weer op uit om uw wensen, ideeën en suggesties m.b.t. de gemeentelijke politiek te horen en hoe we u, uw dorp, uw onderneming of uw vereniging kunnen helpen.

Ondertussen zijn we weer bezig met de voorbereidingen van de gemeentelijke verkiezingen in 2022.
Bent u gemeentelijk politiek nog niet onderdak en denkt u zich bij Gemeentebelangen thuis te kunnen voelen? Dat kan als lid, donateur of sympathisant. Laat het ons even weten. We vertellen u graag waar wij voor staan: lokaal, krachtig en ambitieus.”

 

Gemeentebelangen: 50 jaar jong

Met gepaste trots noemen we in ons eerste bulletin het 50-jarig bestaan van onze partij. Geen uitbundig feest in deze coronatijd, maar wel waard om te vermelden.

Immers: GB is de lokale partij in Waadhoeke, ontstaan bij de gemeentelijke herindeling in 2017 en een voortzetting van Gemeentebelang Franekeradeel (opgericht in 1970) en Gemeentebelangen Menaldumadeel (1994).

 

Lokaal, krachtig en ambitieus is ons motto met 7 raadsleden. In 2017 een stemmenpercentage van 21 %; een waarborg voor de toekomst!

 

Folkert Kuperus (erelid GB): “Als oud-voorzitter van horeca Nederland-Franeker/Harlingen e.o. diende ik de belangen van die bedrijfstak en vanaf 1972 vond ik het belangrijk om mij ook politiek bezig te houden bij Gemeentebelangen. Gerard Buwalda, Saarloos, de Jong en Aukema waren mijn grote inspirators en met Atte Wiersma heb ik in die tijd een aantal GB-partijen opgericht met een sterke start, o.a. Leeuwarderadeel en Menameradiel. Direct werden zij de grootste partijen in hun gemeenten. Ook was ik betrokken bij de oprichting van de provinciale partij Federatie Gemeente- belangen Friesland. Nu kijk ik met plezier terug en hecht grote waarde aan lokale politiek. Die is bij Gemeentebelangen in goede handen: nu en in de toekomst!”

 

Douwe Kamstra: “De partij vond haar oorsprong in de gemeente Franeker. Zelf ben ik de helft van de periode actief voor Gemeentebelangen en zit daarvan bijna 22 jaar voor GB in de gemeenteraad. Inmiddels hebben alle inwoners van Waadhoeke in ieder geval de afgelopen twee jaar kennis kunnen maken met onze partij en kennis kunnen nemen van onze standpunten in de gemeenteraad.”

 

Douwe Kamstra, Lute Pen en andere fractie- en bestuursleden vind je op onze pagina wie-we-zijn.

Houd onze website in de gaten en volg ons via onze socials:

www.gemeentebelangen.frl
facebook.com/GBWaadhoeke
twitter.com/GBWaadhoeke
instagram.com/GBWaadhoeke