#7 Haaye Hoekstra

image_pdfimage_print

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer zeven op de kandidatenlijst, Haaye Hoekstra.Ik ben Haaye Hoekstra, geboren in Kleaster Anjum en woon nu al weer 34 jaar in Berltsum.

Ik ben raadslid voor Gemeentebelangen en als projectleider werkzaam voor het Recreatieschap Marrekrite (bekend vanuit de watersport en de fiets- en wandelknooppunten).

Door mijn werk heb ik veel kennis verkregen op het gebied van natuur, recreatie en toerisme. Door werk met werk te maken kun je vaak net ietsje meer doen en bijvoorbeeld ook de openbare ruimte of de natuur versterken. Het beheer van de openbare ruimte in Waadhoeke gaat de goede kant op, maar er blijven nog te veel zaken en kansen liggen.

Bij het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer is men nog te veel bezig met alleen het versterken van de zeedijk. Naast het buitendijkse fietspad kan er veel meer worden gedaan aan natuurontwikkeling, beschutte uitkijkpunten en rustpunten voor wandelaars en fietsers.

Het versterken van de openbare ruimte betekent ook dat we voor ons allen een prettige woonomgeving creëren waar iedereen graag wil wonen, werken en recreëren. Ik wil me de komende vier jaar graag inzetten om onze inwoners een prettige woonomgeving te bieden.