#8 Mathijs Kalma

image_pdfimage_print

In een reeks van video’s stellen onze kandidaten zich voor. In dit bericht is dat de nummer acht op de kandidatenlijst, Mathijs Kalma.Mijn naam is Mathijs Kalma in het dagelijks leven werk ik bij Ingenieursbureau Anteagroup. Ik houd mij met name bezig met gebiedsontwikkeling en realisatie van vastgoed.

Zelf woon ik in Berlikum, gezamenlijk met mijn vrouw en twee zoons. Ik mag graag op mijn racefiets door de provincie fietsen en ervaar dan de schoonheid van onze gemeente, de stad, de dorpen en het buitengebied.

Krimp of groei?
Waar de provincie Fryslân nog steeds voorziet in krimp van het in inwonertal, gaat het Centraal Bureau voor statistiek uit van groei. Een groei tot een bevolking van ca. dik 20 miljoen mensen in 2050. Dat is een toename van 15%.

Wat houdt dat in voor de dorpen in onze gemeente? Gemeentebelangen wil dat leefbaarheid en kwaliteit in de dorpen hoog op de agenda staan. Een dorp moet ruimte kunnen bieden aan jongeren en ouderen om zich daar blijvend te kunnen vestigen. Bouwen naar behoefte, waarbij de gemeente openstaat voor burger- en dorpsinitiatieven.

Dit zorgt er niet alleen voor dat het basisvoorzieningenniveau op orde blijft, maar denk bijvoorbeeld ook aan een levendig verenigingsleven. Stabilisatie en wellicht zelfs lichte groei kunnen ervoor zorgen dat voorzieningen op peil blijven en er een goede mix van jong en oud in de dorpen blijft.

Al onze dorpen liggen op maximaal een kwartier van een groot voorzieningencentrum. De nadruk ligt dan meer op bereikbaarheid en mobiliteit. Denk daarbij aan een goede busverbinding, veilige en goede wegen en fietsverbindingen, zodat de kinderen veilig naar school kunnen.

Dat moet georganiseerd worden om de leefbaarheid in de dorpen in stand te houden, dit gecombineerd met kwalitatieve stabilisatie of groei van de woningvoorraad. Niet domweg aanbouwen, maar zorgvuldige herstructurering of uitbreiding naar de aard en schaal van het dorp. Inwoners voorop!