GBulletin ’21-8

image_pdfimage_print

De vakanties zijn voorbij. Gemeentebelangen hoopt dat iedereen een fijne tijd heeft gehad. We gaan een belangrijke periode tegemoet: ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022! Ook de bulletins en de berichten op onze website (www.gemeentebelangen.frl) en de sociale media zullen weer geregeld verschijnen.

 

DOUWE KAMSTRA. LIJSTTREKKER GB BIJ KOMENDE RAADSVERKIEZINGEN

In de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen van 22 september is, op voordracht van bestuur en huidige fractie, DOUWE KAMSTRA gekozen als lijsttrekker.

Douwe is momenteel fractievoorzitter van GB in de raad van Waadhoeke. Een fractie die in deze zittingsperiode stabiel is gebleven en is aangegroeid tot 8 leden en hiermee als oppositiepartij even groot is als de grootste collegepartij.

Uit zijn speech: “Ik ben zeer gemotiveerd om weer voor Gemeentebelangen een belangrijke rol te spelen. Mij vooral inzetten voor meer betrokkenheid van de inwoners bij de gemeente. Niet alleen zeggen dat we naar onze inwoners luisteren, maar dit ook echt gaan doen!

Douwe Kamstra


Gemeentebelangen is klaar om weer bestuurlijke verantwoordelijkheid te krijgen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat wij als lokale, echt onafhankelijke partij in maart 2022 het vertrouwen van de kiezer zullen krijgen

 

GEMEENTEBELANGEN BIJ DORPSBELANG OOSTERBIERUM

Gemeentebelangen Waadhoeke heeft al enige tijd (veelal via de mail) contact met de dorpen en wijken van Waadhoeke over mogelijke woningbouwlocaties. De respons en de contacten zijn zeer positief. Vanuit Oosterbierum kreeg Gemeentebelangen een uitnodiging om met het bestuur van Dorpsbelang eens te praten over mogelijkheden en aanpak. Dorpsbelang doet al onderzoek naar een geschikte locatie om vervolgens te komen tot plannen voor een uitbreiding van het dorp met woningbouw.

Allereerst is er een enquête gehouden over mogelijke belangstelling en is onderzoek gedaan naar draagvlak. Met een respons van 50% is dat een positief resultaat. Een van de punten die uit de enquête naar voren komt is dat jongeren serieus belangstelling hebben om in het dorp te blijven wonen en dat ze bij voorkeur niet weg willen trekken i.v.m. werk en/of opleiding. Een tendens die Gemeentebelangen wel tegenkomt op andere locaties.

Oosterbierum / Easterbierrum

Gedacht wordt aan een mix van ouderen en jongeren in een soort hofje, met een stedenbouwkundige invulling met veel groen en water. Primair zou er, op betaalbare kavels, gebouwd moeten worden voor eigen bewoners.

Gemeentebelangen sprak uitgebreid met Dorpsbelang over de mogelijkheden om een uitbreiding te realiseren. Wat kom je tegen, wat is van belang om aan de wensen te voldoen, en wat zou de volgorde kunnen/moeten zijn om de aanpak succesvol te laten zijn.

 

BUSVERVOER

Vlak voor  het zomerreces zat een brief van de provincie, gericht aan het college van B&W, bij de ingekomen stukken van de raad. Het betreft de ontwikkelingen van het openbaar vervoer. Deze mail is een logisch vervolg op onze goedbezochte avond (febr. 2020) in Ingelum en de raadsvragen die hierover zijn gesteld. Na opnieuw raadsvragen van Gemeentebelangen blijkt dat de voortekens niet gunstig zijn. De coalitiepartijen van PS hebben het plan van GS gesteund om de betreffende buslijnen in Waadhoeke niet meer door de dorpskernen te laten rijden. Dit besluit is genomen zonder op de zienswijze en petities te reageren en, volgens Gemeentebelangen, duidelijk is strijd met de partijen in Gedeputeerde Staten (VVD, CDA, FNP en PvdA) die zeggen “voor de mienskipte gaan“!
De genoemde brief is te vinden op onze website.

 

BEDRIJFSBEZOEK BIJ SMEDING JACHTSERVICE – DRONRYP

Lute Pen, Anita Mast, Hugo Smeding en Kees Arendz

Gemeentebelangen was op bezoek bij Smeding Jachtservice aan De Alde Mar in Dronryp. Smeding Jachtservice is een jong bedrijf dat in 2007 is opgericht door de broers Geert en Hugo Smeding. Binnen dit enerverende bedrijf houdt Hugo zich bezig met ontwerp & engineering en Geert met de cascobouw. Een bedrijf in Waadhoeke om trots op te zijn!

Gemeentebelangen werd hartelijk ontvangen door Hugo Smeding. Deze heeft ons eerst enthousiast verteld over de activiteiten van het bedrijf om ons daarna een rondleiding gegeven door het bedrijf. Gemeentebelangen was onder de indruk van de kwaliteitsschepen waaraan bij deze jachtservice wordt gewerkt.

 

NOG ENKELE PUNTEN:

Woningbouw St. Annaparochie
Op 23 september 2021 heeft de Raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de uitbreiding van de zuidwestkant van Sint Annaparochie. Het plan zal gefaseerd worden ontwikkeld en omvat ca. 75 woningen. Het betreft rijenwoningen, woningen-twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen. Gemeentebelangen vraagt zich wel af of erin dit plan aandacht is voor sociale woningbouw en woningen voor starters.

Het ledenbestand van Gemeentebelangen groeide in een paar maanden met 12 nieuwe leden; met dank aan onze wervingscommissie.

Er worden in 2021 nog bedrijfsbezoeken, dorps- en wijkbijeenkomsten gehouden. In B’21-9 daarover de verslagen.