Verkiezingen

Op 22 november 2017 vonden de gemeentelijke verkiezingen plaats n.a.v. fusies, o.a. die van Waadhoeke. Bekijk onze 7 speerpunten en ons verkiezingsprogramma op de pagina Verkiezingsprogramma 2018 – 2022. Onze 50 kandidaten vind u hier terug.

Zowel Gemeentebelangen Menaldumadeel als Gemeentebelang Franekeradeel behaalden grote successen bij eerdere verkiezingen. Zij zijn er vanaf de oprichting in geslaagd met beperkte middelen succesvolle verkiezingscampagnes te voeren. En met succes; onderstaande schema’s geven een overzicht:

Franekeradeel Menameradiel
2010 2205 25% 1822 30%
2014 1998 24% 2013 32%

Lokale partijen bieden lokale oplossingen; zij hebben geen landelijke kopstukken nodig bij hun werk. Bedenk: lokale partijen bij elkaar vormen in Nederland de grootste stroming; in 2014 behaalden zij in totaal een aandeel van 29,7% van alle uitgebrachte stemmen.

Ter vergelijking: CDA: 14,3%, VVD: 11,9%, D66: 11,8%, PvdA: 10,2%, CU: 7,0% en GroenLinks: 5,2%. De FNP wordt niet als lokale partij meegerekend.