GBulletin-4

image_pdfimage_print

In september jl. begonnen we met de publicatie van bulletins op onze site en op de social media, nu al nr. 4.

Dit keer gaat het o.a. over nieuwbouwwoningen in Winsum, het AED-netwerk van Waadhoeke, Empatec en zwemvoorzieningen in de gemeente. Ook stellen een aantal nieuwe leden zich voor.

 

NIEUWBOUWWONINGEN IN WINSUM BIJNA GEREED

Na een lange periode van voorbereiding en erg veel overleg zijn binnenkort de eerste 6 nieuwe woningen in de zogenaamde “Driehoek” in Winsum gereed. Nog in de voormalige gemeente Littenseradeel waren de plannen al rond. Maar zowel de herindeling naar Waadhoeke en daarmee ook andere inzichten over de stedenbouwkundige kwaliteit zorgden voor een aanmerkelijke vertraging. Begin dit jaar is er gestart met de bouw en eind dit jaar worden de woningen, naar het zich laat aanzien, opgeleverd. Het gaat om 2 blokjes van drie aaneen gebouwde woningen, waarvan twee met een slaapkamer op de begane grond, zo genaamde seniorenwoningen.

Nieuwbouw in Winsum. (Foto: Bouwe van der Veer)

Gemeentebelangen is voorstander van (naar behoefte) bouwen in de dorpen en is blij met de nu in gang gezette ontwikkeling van de “Driehoek” in Winsum.

 

GEMEENTEBELANGEN WIL EEN 100% DEKKEND AED-NETWERK

Een AED (automatische externe defibrillator) kan levensreddend zijn, maar de AED’s, incl. de burgerhulpverleners, moeten dan wel aangemeld zijn bij en op de site van HartslagNu. De AED’s kwamen er in de Waadhoeke, maar de website noemde nog 14, niet aangemelde, plekken. Dat kwam aan het licht door vragen van Gemeentebelangen over dit onderwerp.

Volgens de gemeente zou de site van HartslagNu niet up-to-date zijn en zouden er nog slechts twee rode vlekken zijn. Gemeentebelangen zocht het uit en kreeg te horen dat de site wel degelijk up-to-date was, maar dat de nieuw geplaatste AED’s mogelijk niet aangemeld waren. Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om te gaan reanimeren of om een AED te halen. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp, terwijl de ambulance onderweg is.

Namens GB vroeg Adrie Weiland aan wethouder Boukje Tol of zij op de hoogte was van het feit dat AED’s en burgerhulpverleners aangemeld dienen te worden bij HartslagNu.  Dit bleek niet zo te zijn, waarna de wethouder vervolgens de toezegging deed hierop actie te zullen ondernemen.

Hieronder een fragment van Adrie Weiland over het onderwerp. Klik op de oranje knop om het fragment te starten.

 

 

EMPATEC

In de raadsvergadering van 3 december 2020 was er het raadsvoorstel om de Gemeenschappelijke regeling Fryslân-West (Empatec) vanuit onze gemeente een extra bijdrage te geven van 1,1 miljoen. Dit bedrag moet betaald worden uit de algemene reserve. Met pijn in ons hart heeft de fractie van Gemeentebelangen tegen het voorstel gestemd om daarmee een signaal af te geven. Het is nu eindelijk tijd dat er een stabiele organisatie komt met een directie en bestuurders die in actie komen en die verantwoordelijkheid nemen. Hier hebben de inwoners van Waadhoeke recht op maar vooral de mensen die bij de gemeenschappelijke regeling werken.
Lees ook: De financiële injectie voor de Gemeenschappelijke regeling Fryslân-West (Empatec) van 5 miljoen.

Hieronder Anita Mast afgelopen 3 december over dit onderwerp. Klik op de oranje knop om het fragment te starten.

 

HERINDELINGSVERKIEZINGEN NIEUWE GEMEENTE EEMSDELTA (GRONINGEN)

In een aantal gemeenten in Nederland hebben, net als eerder bij de Waadhoeke, herindelingsverkiezingen plaats gevonden. Interessante uitslagen in Groningen, waar Delfzijl, Appingedam en Loppersum een fusie zijn aangegaan naar de nieuwe gemeente Eemsdelta. De uitslagen:

  • Lokaal Belang Eemsdelta (= Fractie 2014-Delfzijl, GB Appingedam en Loppersum): 11 zetels
  • Verdere zetelverdeling: P.v.d.A (5 zetels), CDA (3), VVD (3), CU (3), Gem.bel (2), GL (2)
  • Totaal : 29 zetels

Ook in het zuiden van het land waren herverdelingsverkiezingen: ook daar forse winst lokale partijen! WE HAVE DREAMS FOR 2022!!

 

WERVINGSCOMMISSIE GEMEENTEBELANGEN

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wil GB nu al proberen om haar ledenbestand uit te breiden. Daarvoor heeft de “denktank” een aantal mensen op een lijst geplaatst, die door een “wervingscommissie” benaderd zullen worden.

Samenstelling “wervingscommissie”:

  • contactpersoon tussen groep/bestuur/denktank: Lute Pen, Dronryp
  • leden wervingsgroep: Anita Mast, Menaam, Adrie Weiland, Minnertsgea en Saskia Kuiper – Cats, Dronryp.

Uitgelicht: het werk van de commissie leidde al tot nieuwe leden; een aantal stelt zich voor!

Laura van Twillert, een actieve dame uit Franeker, bekend geworden vanwege de handtekeningenactie tegen de kap van het Dreeslaantje in Franeker. Dit heeft zij samen met andere deelnemers voor elkaar gekregen. Tevens is zij onlangs gestart met het project Minima Moestuintjes. Hierover heeft een leuk en informatief artikel in de Franeker Courant gestaan.

Inge ten Hoorn woont samen met meerdere Engelse Cocker Spaniels in het mooie plaatsje Nij Altoenae. Zij is een grote liefhebber van dit hondenras. Tevens werkt zij bij de Hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden. Tot voor kort was Inge secretaris van dorpsbelang Nij Altoenae.

Daarnaast heeft Geert Faber uit Minnertsga aangegeven zich te willen aansluiten bij Gemeentebelangen. Hij is voorzitter van stichting MFA ‘De Doarpsfinne’ en als coördinator nazorg / bestuurslid betrokken bij de Vogelwacht Franeker e.o. Ook is Geert actief in eigen dorp bij verschillende projecten vanuit de samenleving, zoals de realisatie van een huisartsenpraktijk en ‘Hiel Minnertsgea Aktyf’, een initiatief om een multifunctioneel  speel- en beweegveld te realiseren.

 

ZWEMVOORZIENINGEN IN DE GEMEENTE WAADHOEKE

Bloemketerp in Franeker. (Foto: Herre Hof)

De gemeente Waadhoeke gaat onderzoek doen naar de overdekte zwembaden De Bildtse Slag  in St Annaparochie en “Zwembad Bloemketerp in Franeker.

Ook wordt onderzocht het openlucht zwemmen – op het resort Waadhoeke te Menaldum – en mogelijkheden om te kunnen zwemmen in de  natuur.

In de raadsvergadering van 3 december jl. zijn de  toekomst-scenario’s  besproken: beide overdekte zwembaden in stand houden en/of nieuwbouw van één duurzame overdekte zwemvoorziening en in de tussentijd beide overdekte zwembaden behouden.

Begin 2021 wordt er onder de inwoners van de gemeente een digitale enquête gehouden, waarbij ook de georganiseerde sporters bij het onderzoeksproces worden betrokken.

In mei/juni 2021 zijn de scenario’s uitgewerkt en wordt door de Raad een definitief besluit genomen. In december jl. heeft de Raad er mee ingestemd dat “Stichting Zwembad Bloemketerp” nog een extra financiële steun krijgt van bijna € 80.000; daarmee kan het bad tot september 2021 open blijven. Deze eenmalige subsidie was nodig om de inkomstenderving over 2020 als gevolg van Covid-19 en een exploitatietekort op de begroting op te vangen en mogelijke sluiting te voorkomen.

Over dit onderwerp Kees Arendz aan het woord:

 

Eerder verschenen GBulletins:

🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’