Onze Volledige Kandidatenlijst

image_pdfimage_print

Na eerder al de top 10 bekend gemaakt hebben volgt hieronder de volledige kandidatenlijst voor de komende verkiezingen van 22 november a.s. We zijn trots op deze grote, gevarieerde lijst met personen uit alle windstreken van toekomstig Waadhoeke.

 

nr. naam woonplaats
1 Kamstra, Douwe Franeker
2 Mast, Anita Menaam
3 Arendz, Kees Dronryp
4 Hof, Herre Franeker
5 Weiland, Adrie Minnertsga
6 Rodenburg, Klaas Franeker
7 Stuulen, Albert Deinum
8 Vaart, Sjoerd van der Franeker
9 Veer, Bouwe van der Winsum
10 Kingma, Pieter Dronryp
11 Roersma, Willem Deinum
12 Kromkamp, Sybrig Franeker
13 Plantinga, Jannetta St.-Jacobiparochie
14 Pen, Lute Dronryp
15 Jansen, Erik Berltsum
16 Douma, Marian St.-Annaparochie
17 Lodewijk, Theo Franeker
18 Hovenga, Minne Marsum
19 Terpstra, Liesbeth Franeker
20 Tolsma, AndrΓ© Dronryp
21 Waard, Jan de Ried
22 Ynema, Lieuwe Ingelum
23 Schepen, Kobus van Bitgum
24 Terpstra, Hedzer Bitgummole
25 Baarda, Tjeerd Marsum
26 Flapper, Auke Berltsum
27 Stok, Corina Boksum
28 Bekkema, Joop Schalsum
29 Boer, Tineke de Menaam
30 Cats, Jacob Menaam
31 Douma, Sebastiaan Franeker
32 Drost, Piet Menaam
33 Duinen, Piet van Franeker
34 Groothoff, Siebe Dronryp
35 Kuiper, Wietse Franeker
36 Kuipers, Haintje Spannum
37 Vries, Ruurd de Menaam
38 Sytsma, Sytze Zweins
39 Leyenaar, Sietse Dronryp
40 Rombout, Andries Johan Franeker
41 Sytema, Herman Wier
42 Wiersma, Atte Franeker
43 Tanja, Gerard Menaam
44 Ynema, Johnny Berltsum
45 Vries, Angelique de Menaam
46 Metselaar, Wil Franeker
47 Buwalda, Oane Berltsum
48 StrΓ€ter, Cees Dronryp
49 Boer, Johannes de Deinum
50 Kuperus, Folkert Franeker